10. spoločenské stretnutie na Chate gen. M. R. Štefánika pod Ďumbierom

Kluby Spoločnosti M. R. Štefánika Brezno a Liptovský Mikuláš v spolupráci s Klubom slovenských turistov, obcou Podbrezová, HS – Nízke Tatry – juh, Chatou pod Ďumbierom a mestom Brezno 25. júla 2020 zorganizovali stretnutie členov a milovníkov nízkotatranskej prírody venované spomienke na 140.výročie narodenia M. R. Štefánika.

Stretnutie pod Ďumbierom napoludnie začalo znelkou hymnickej piesne „Hoj vlasť moja...“ pri ktorej organizátori položili veniec k reliéfu M. R. Štefánika. Po štátnej hymne SR sa prítomným prihovoril predseda Spoločnosti M. R. Štefánika (S MRŠ) Peter Novotňák, ktorý v tomto stretnutí vidí jedno z hlavných podujatí S MRŠ. K prítomným sa prihovoril aj Tomáš Abel za organizátorov a mesto Brezno.

Podujatiu už tradične prispeli básne v podaní Kvety Staroňovej z Klubu L. Mikuláš.
Nasledoval zápis do kroniky a prezentácia účastníkov, ktorý v počte 164 obdŕžali pamätný list s podobizňou M. R. Štefánika, ako spomienku na skvelú akciu.

Na záver zaznela hymnická pieseň „Aká si mi krásna, domovina moja“.

Ing. Milan Kováčik 
tajomník klubu S MRŠ Brezno

Partneri