9. ročník výtvarnej súťaže – MEMORIÁL MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA

Memoriál Milana Rastislava Štefánika  - výtvarná súťaž 

     Spolok M. R. Štefánika so sídlom v Lučenci spolu s Miestnym odborom Matice slovenskej v Lučenci, Domom Matice slovenskej a Miestnym odborom Živeny v Lučenci a pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a v spolupráci s mestom Lučenec, Základnou školou M.R. Štefánika v Lučenci a Spoločnosťou M.R. Štefánika vyhlásili 9. ročník  výtvarnej súťaže Memoriál Milana Rastislava Štefánika, organizovanej  pri príležitosti Dňa M. R. Štefánika v Lučenci pod názvom „Štefánikove cesty za poznaním - Nebeské divadlo“.

     V pozvánke ZŚ M. R. Štefánika  v Lučenci k tejto súťaži sa uvádza:

     „Štefánik bol astronómom, cestovateľom, generálom francúzskej armády, politikom. Astronómia mu otvorila cestu do sveta, ona ho vyniesla na vrchol slávy, aj keď nie priamo v nej. Štefánik preletel cez astronómiu príliš rýchlo, ale jeho svetlo nezhaslo. Ako sám povedal svojmu francúzskemu priateľovi: „Generálske hviezdy veľmi rád obetujem skutočnému svetu hviezd.“  Podarilo sa mu počas života pozorovať Slnko a jeho atmosférukorónu, planéty slnečnej sústavy, kométy a hviezdy, planetárne hmloviny, úplné zatmenia Slnka, Halleyho kométu.

      Človek s úctou nemo hľadí do diaľok vesmíru a snaží sa im akokoľvek priblížiť. Pohľad na malé žiariace bodky nočnej oblohy človeka núti k premýšľaniu a rozvoju fantázie. Už starí Egypťania, Gréci, Rimania pozorovali oblohu a v súhvezdiach videli svojich bohov, hrdinov, svojich blízkych, ktorí sa pobrali na cestu do večnosti a odtiaľ, zhora, dávajú na nich neustále pozor. Nočná obloha však nie je čierna, žiari odrazmi rôznych farebných odtieňov.

      Podporte vašu fantáziu úvodným textom. Prežívajte fantazijné, vysnívané Nebeské divadlo s reálnym videním v umeleckom prevedení. Skúste vnímať to, čo mohol vidieť Štefánik.

Výtvarné techniky:

Do súťaže sa zasielajú iba plošné práce spracované výtvarnými  technikami: maľba (tempera, akryl, pastel,...), grafika (kresba ceruzou, uhľom, rudkou, tušom; suchá ihla, linoryt, akvatinta, lept,...), kombinované techniky (koláž, frotáž, monotypia,...) formátu maximálne A3. Priestorové práce sa neakceptujú.

Kategórie:

Súťaž je určená žiakom I. a II. stupňa základných škôl. Je jednokolová, s ústredným zakončením.

I. kategória: žiaci vo veku 6 - 10 rokov (I.stupeň)

II. kategória: žiaci vo veku 11 – 15 rokov (II.stupeň) – podkategórie žiaci  5.-7. ročníka a 8.-9. ročníka

Dôležité termíny:            Vyhlásenie súťaže: 1.2.2022

                                               Uzávierka súťaže: 22.4.2022 (práce musia byť doručené na adresu školy)

                                               Vyhodnotenie prác: 29.4.2022

     Do súťaže budú prijaté len práce, ktoré budú spĺňať tému a budú mať nasledovné údaje riadne vyplnené na zadnej strane každej práce: meno a priezvisko súťažiaceho, názov práce, vek autora, kategória, škola a meno pedagóga ( tabuľka s uvedenými údajmi je na konci článku) a každá škola ku prácam pripojí aj zoznam súťažiacich, ktorý odošlú na e-mailovú adresu kontaktnej osoby: dankova.n@gmail.com, Mgr. Veronika Danková, t.č.: 0918504100.

      Súťažné práce posúdi odborná porota. Porota rozhodne o víťazoch v každej kategórii. Udelí okrem prvých troch miest v každej kategórii aj Cenu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,  Cenu riaditeľky školy, Cenu primátorky mesta Lučenec, Cenu poroty, Cenu Spoločnosti M. R. Štefánika so sídlom v Brezovej pod Bradlom, Cenu spolku M. R. Štefánika so sídlom v Lučenci, Cenu miestneho odboru Matice slovenskej v Lučenci a Cenu Živeny. O výsledkoch súťaže budú účastníci informovaní prostredníctvom e-mailu.

      Na ocenených čakajú diplomy a zaujímavé ceny. Verejné vyhlásenie výsledkov a udelenie cien sa uskutoční v rámci Dňa Milana Rastislava Štefánika v meste Lučenec  4.5.2022.

      Práce sa stávajú majetkom vyhlasovateľa výtvarnej súťaže. Prihlásením sa do súťaže dáva zákonný zástupca účastníka súťaže súhlas na spracovanie osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, vek a adresa školy organizátorovi súťaže a zákonný zástupca súhlasí so zverejnením mena a priezviska, veku žiaka, adresy školy v súlade so zákonom 138/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Zaslaním práce do súťaže je zároveň vyjadrený súhlas so všetkými podmienkami účasti v danej súťaži.

      Práce je možné odovzdať priamo na sekretariáte školy alebo poslať na adresu: Základná škola M. R. Štefánika, Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec s označenou obálkou „9. ročník MMRŠ“.

                       Tešíme sa na práce Vašich žiakov!

Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy“

Memoriál M. R. Štefánika - 9. ročník výtvarnej súťaže Cesty za poznaním - Nebeské divadlo
Meno a priezvisko: 
Kategória: 
Vek: 
Názov práce: 
Technika: 
Adresa školy: 
 
 
Telefonický kontakt: 
Meno pedagóga: 

Text  pozvánky:    Základná škola M.R. Štefánika  Lučenec

Ilustračné foto:    Jozef Ivan Buffa

Partneri