ČESTNÝ PREDSEDA SMRŠ A ŠTEFÁNIKOV PRASYNOVEC MEDZI ČLENMI KLUBU

Dňa 24. septembra 2020 zavítal medzi členov klubu čestný predseda a zakladateľ Spoločnosti M. R. Štefánika na Slovensku Mgr. Peter Pavel Uhlík. Bol tiež 20 rokov šéfredaktorom časopisu Bradlo, v ktorom (i v ďalších periodikách) stále publikuje. Stretnutie sa uskutočnilo v roku 140. výročia narodenia generála Štefánika a 30. výročia vzniku SMRŠ.

Podujatie pod názvom M. R. Štefánik v spomienkach generácií sa uskutočnilo v spolupráci s Múzeom Spiša v Spišskej Novej Vsi rámci jubilejných Dvorných dialógov č. 70. V úvode historik múzea Mgr. Juraj Pavlis, a predsedníčka klubu Dr. Ružena Kormošová prestavili prítomným vzácneho hosťa. Čerstvý osemdesiatnik, rodák zo Starej Turej, ktorý väčšinu života prežil v Brezovej pod Bradlom, veľký znalec diela a odkazu M. R. Štefánika, bývalý učiteľ dejepisu a zemepisu, spomínal na chvíle, keď sa prvýkrát stretol s informáciami o Štefánikovi a začal sa o Štefánika zaujímať. Ako učiteľ sa prihlásil k jeho odkazu. Pripraveným filmom i sprievodným slovom priblížil kraj, v ktorom pôsobí a žije, tiež osobnosti, ktoré sú s Brezovou pod Bradlom spojené. Vysvetlil účastníkom symboliku Bradla – Národnej kultúrnej pamiatky zapísanej do Európskeho kultúrneho dedičstva UNESCO. Zaujímavé bolo rozprávanie a spomínanie na nezabudnuteľnú manifestáciu v máji 1968 a na sprevádzanie Štefánikovej snúbenice markízy Benzoni v auguste 1968 na Bradle.

Pán Uhlík priniesol aj veľa dobových fotografií a odpovedal na viaceré otázky z pléna. Vysvetlil svoje rodinné väzby na Spišskú Novú Ves. Mesto rád navštevuje a rád Spišiakov sprevádza v Košariskách i na bradlianskej mohyle (naposledy študentov Gymnázia na Školskej ulici s dvomi profesorkami). Je presvedčený o tom, že “pravdivé poznanie a uznanie zásluh nášho rodáka na oslobodení Slovákov ako štátotvorného národa posúva nás k občianskemu porozumeniu“. Významu generála Štefánika v slovenských dejinách a jeho zásluh pri vzniku Československej republiky by sa malo na školách venovať viacej pozornosti.

Na dialógoch, ktoré sa niesli v komornejšom duchu a za epidemiologických opatrení, bol prítomný aj prasynovec M. R. Štefánika Ladislav Bušta, čestný člen spišskonovoveského klubu, ktorý odovzdal ako prejav úcty a vďaky za šírenie Štefánikovho odkazu Mgr. P. P. Uhlíkovi plaketu s vyobrazením portrétu Štefánika a Bradla.

Spoločnosť, ktorá vznikla pred 30 rokmi a má pôsobnosť na celom Slovenku je aj vďaka svojmu prvému predsedovi akceptovaná a s plnou vážnosťou rešpektovaná.

Ružena Kormošová, predsedníčka Klubu SMRŠ SNV

Partneri