Členovia S MRŠ si pripomenuli 102. výročie ukončenia 1.svetovej vojny

Členovia  Spoločnosti M.R. Štefánika (S MRŠ) si 11.11. 2020 pripomenuli, účasťou na pietnych spomienkových akciách „Červené maky pre vojnových veteránov“, 102. výročie  ukončenia 1.svetovej vojny.

Prvá svetová vojna (1.SVV)  začala 28.7.1914, keď Rakúsko-Uhorsko vyhlásilo  (na nátlak Nemecka) vojnu Srbsku. Postupne sa jej zúčastnilo  na obidvoch bojujúcich stranách (Dohody a Centrálnych Mocností)  spolu 38 krajín sveta, ktoré zmobilizovali  viac ako 70 miliónov  vojakov. V priebehu 1.SVV padlo 10 miliónov vojakov a 20 miliónov bolo zranených. Najväčšie útrapy priniesla vojna civilnému obyvateľstvu a vyžiadala si straty viac ako 2 miliónov osôb. Vojnové náklady boli vyčíslene na 200 miliárd amerických dolárov. Vojna bola ukončená 11.11.1918 podpísaním prímeria medzi Francúzskom a Nemeckom  vo francúzskom meste Compiègne. Mierové zmluvy boli podpísané na mierových rokovaniach v Paríži v rokoch 1919-1920.

To sú stručné údaje k 1.SVV, ktoré by sme si mali vždy pripomínať a nezabúdať na obete tejto vojny. Členovia našej spoločnosti sa v jednotlivých mestách Slovenska zúčastnili spomienkových akcií a pri pamätníkoch si uctili pamiatku obetí tejto vojny. Podľa informácii z klubov S MRŠ sme zatiaľ zaznamenali spomienkové akcie našich členov v týchto mestách:

V Brezovej pod Bradlom položili kyticu k Pomníku slobody s bustou J.M. Hurbana za S MRŠ pán Peter Uhlík, čestný predseda našej Spoločnosti a Matúš Valihora.

V Piešťanoch položili členovia Spoločnosti M.R. Štefánika kyticu červených makov k Pamätníku obetí 1. svetovej vojny a  zapálili sviečky na počesť vojnových veteránov.

V Bratislave prebiehali dve spomienkovej slávnosti. Jedna na  vojenskom cintoríne 1.SVV v Petržalke - Kopčanoch, kde je pochovaných 331 vojakov z 9 národov a národností. Druhá sa konala pri Pamätníku obetiam vojny  v Starom meste. Členovia Klubu  S MRŠ Bratislava sa  pripojili k ucteniu si pamiatky Vojnových veteránov  položením kytice k vencom Ministra obrany SR, Veľvyslanectva Veľkej Británie, Vojnových veteránov, Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a starostky mestskej časti Staré Mesto.

V Banskej Bystrici je uctievanie si vojnových veteránov a vojakov padlých vo vojnových konfliktoch tradíciou už od roku 2013. Tento rok položili primátor Ján Nosko i zástupcovia S MRŠ vence z červených makov v Monumente na vojnovom cintoríne v Majeri. Primátor tiež zažal Dvojmetrovú voskovú sochu s názvom Tichý stĺp. Viac o tradícii spomienkových slávností v Banskej Bystrici si môžete prečítať na:

https://www.banskabystrica.sk/aktuality/2020/den-vojnovych-veteranov-v-banskej-bystrici/

V Spišskej Novej Vsi položili kyticu červených makov, presne o 11.hodine a 11. minúte, k  Pamätníku obetiam 1.SVV členovia Klubu SMRŠ SNV, Spolku vojenských legionárov a za miestnu samosprávu primátor Pavol Bečarik. Bližšie Vám túto spomienkovú akciu priblíži video, zverejnené na stránke mesta.

https://www.snv.sk/archiv?video=201112-1

Členovia S MRŠ si počas týchto pietnych spomienkových  akcií spomenuli  aj na generála M.R. Štefánika, ktorý sa, ako vojenský letec, zúčastnil na bojových akciách Dohody a v rokoch 1916-1919 svojou vojensko - organizačnou a diplomatickou činnosťou prispel výrazným a nezastupiteľným spôsobom k vytvoreniu Česko-Slovenskej republiky. Možno by sme do budúcnosti mali k už zavedeným spomienkovým oslavám M.R. Štefánika zaradiť aj výročia ukončenia 1.SVV a Dňa vojenských veteránov. Prispelo by to k šíreniu odkazu M.R. Štefánika vo verejnosti. 

Text: Jozef Buffa z príspevkov od jednotlivých klubov a miest
Foto: autor článku a kluby S MRŠ

Partneri