Členská schôdza najstaršieho klubu Spoločnosti M. R. Štefánika

       Klub Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika (SMRŠ) v Brezovej pod Bradlom je naším najstarším klubom. Vznikol krátko po založení SMRŠ v roku 1990 a jeho predsedom sa stal jeden zo  zakladajúcich členov  spoločnosti a predseda Výboru SMRŠ Mgr. Pavol Uhlík. Funkciu predsedu klubu v Brezovej pod Bradlom vykonával úctyhodných 32 rokov. Až do členskej schôdze klubu SMRŠ, o ktorej nám jeden z jej účastníkov, Matúš Tomáška, napísal:

     „Stretnutie klubu Spoločnosti M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom malo 7.4.2022 slávnostnú príchuť. Viac ako 60 členov klubu sa zúčastnilo schôdze v penzióne U Tvarožkov na príznačnom námestí M. R. Štefánika. Slávnostný spomienkový príhovor predsedu klubu Petra Uhlíka predznačoval, že sa budú diať nevídané veci. A veru sa aj diali! 

      Oceňovala sa dlhoročná dobrovoľnícka práca členov klubu, v rámci ktorej dostal Peter Uhlík Pamätnú medailu spoločnosti ako ocenenie za dlhoročnú činnosť predsedu SMRŠ, ďalej ako čestný predseda SMRŠ, ale aj ako prvý a doposiaľ jediný predseda klubu SMRŠ v Brezovej pod Bradlom. 

     Striebornou plaketou M. R. Štefánika bol ocenený Vlastimil Kátlovský a Branislav Nosko. Bronzovou plaketou M. R. Štefánika boli ocenení: Anna Hrušková, Ivana Langová, Jana Krajčírová, Ján Šuba, Ivan Tvarožek, Matúš Valihora, Anna Valihorová, Jela Juríčková, Oľga Sadáková, Viera Hegedušová, Pavol Dekánek, Branislav Tvarožek, Ivan Bzdúšek, Michal Maliarik, Ivan Capek, Ján Danek  a Ján Kriško.

     Slávnostná príchuť pozornému divákovi predznamenala ešte jeden míľnik tohto, históriou opradeného klubu. Za účasti významných hostí, medzi  ktorých patrili Branislav Neumair - podpredseda spoločnosti, Branislav Tvarožek - dlhoročný priateľ Petra Uhlíka a Svetozár Naďovič - člen klubu generálov s manželkou Ľubkou, sa na tejto schôdzi klubu lúčil s aktívnou funkciou predsedu klubu jeho predseda Peter Uhlík. Účastníci slávnostného  zhromaždenie mu poďakovali za jeho dlhoročnú aktívnu prácu a výnimočný prínos pre činnosť klubu i celej SMRŠ.

     Zároveň prebehla aj voľba nového predsedu klubu, ktorým bol jednomyseľne zvolený Matúš Tomáška.  Zvyšok večera sa niesol v priateľskej diskutujúcej atmosfére starých a nových priateľstiev, ktoré tento významný večer priniesol. A tak nám zostáva želať si už iba jediné: Veriť, milovať, pracovať.“

     Ďakujeme za informáciu a pripájame sa s poďakovaním Petrovi Uhlíkovi nielen za jeho prácu v Klube, ale aj za jeho prínos pre vznik SMRŠ a vykonávanie funkcie jej prvého predsedu v rokoch 1990 – 2003. Za túto svoju prácu bol  Mgr. Pavol Uhlík koncom roku 2020, ako prvý člen SMRŠ, ocenený Pamätným krížom Spoločnosti M. R. Štefánika. Vedenie spoločnosti rozhodlo o postupnom spracovávaní a vydávaní publikácií o najvýznamnejších osobnostiach SMRŠ, ich činnosti a odkaze. Ako prvá sa pripravuje na vydanie kniha o Pavlovi Uhlíkovi.  

     Novému predsedovi klubu SMRŠ Brezová pod Bradlom Matúšovi Tomáškovi blahoželáme k zvoleniu a prajeme mu veľa tvorivých síl, entuziazmu a dobrých nápadov. Jeho doterajšia činnosť v klube a hlavne akcie realizované pod Bradlom v ostatnej dobe  sú zárukou, že si členovia klubu vybrali dobre.    

Autori textu: Matúš Tomáška a Jozef Ivan Buffa
Foto: Branislav Neumair

Partneri