Medzinárodný pochod k pocte Milana Rastislava Štefánika

     Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika  (SMRŠ) plánovala  26.9. uskutočniť prvý ročník Medzinárodného pochodu k pocte M. R. Štefánika (ďalej len Pochod), ktorý mal byť organizovaný pod záštitou Náčelníka generálneho štábu OS SR generála Daniela Zmeka.
     Aj napriek relatívne krátkemu času od prijatie rozhodnutia o uskutočnení tohoto pochodu po jeho realizáciu sa podarilo autorovi tejto myšlienky, hlavnému organizátorovi a zároveň aj riaditeľovi tohoto podujatia Ing. Petrovi Rajnohovi,  z klubu SMRŠ Partizánske,  získať na podporu tohoto podujatia renomované inštitúcie.  K dátumu Pochodu bolo všetko pripravené pre jeho uskutočnenie vrátane účastníckych medailí a diplomov. Ešte aj počasie ukázalo v túto septembrovú sobotu svoju prívetivú – slnečnú tvár. 

Nelichotivý vývoj pandemickej situácie však nakoniec, na poslednú chvíľu, ovplyvnil rozhodnutie o konaní resp. nekonaní tohoto pochodu, ktorý musel byť zrušený.

     Hlavní organizátori podujatia sa však s touto situáciou neuspokojili a za prísneho dodržania platných hygienických opatrení pripravili stretnutie spoluorganizátorov ako aj ich pochod po pamätných miestach, ktoré mali byť súčasťou Pochodu. Ich priebeh nám priblížil jeden z účastníkov – predseda SMRŠ  Peter Novotňák: „V dopoludňajších hodinách sme sa stretli na námestí M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom so spoluzakladateľom našej Spoločnosti a jej čestným predsedom Petrom Pavlom Uhlíkom, ktorí nám povedal niekoľko zaujímavosti zo života M. R.  Štefánika a informoval nás o organizovaní podobného pochodu už pred rokom 1989. Spolu s ním sme potom navštívili Múzeum Dušana Samuela Jurkoviča, kde nás jeho riaditeľ a zároveň aj člen správnej rady SMRŠ PhDr. Matúš Valihora zoznámil s hlavným poslaním múzea a veľmi zaujímavo priblížil výstavbu samotnej Mohyly, ktorá je jedným z najznámejších architektonických diel Dušana Jurkoviča.


     Po tejto návšteve sme sa vydali na cestu k Mohyle na Bradle, ktorá je Národnou kultúrnou pamiatkou SR.

Cestou sme mali možnosť pozrieť si nový Infobod a stretnúť sa s jeho prevádzkovateľom Matúšom Tomáškom, ktorý nás informoval o svojich zámeroch a cieľoch v rámci propagácie tohoto pamätného miesta. A ako ináč, ako majiteľ kaviarne Caffé Milánek nás pohostil výbornou kávičkou, ktorá nás povzbudila na ďalšiu cestu.
     Krátka zastávka patrila aj samotnej dominante okolitej krajiny – Mohyle Milana Rastislava Štefánika, ktorá je monumentálnou hrobkou M. R. Štefánika v ktorej sú spolu s ním pochovaní aj dvaja talianski letci. Po pietnej spomienka na nich a pred ďalším pochodom sme sa pokochali výhľadmi,  ktoré Bradlo ponúklo v tento krásny slnečný deň.
     Milo sme boli potešení množstvom ľudí, hlavne rodín s deťmi, ktoré si sem našli cestu a mohli obdivovať Mohylu  a kochať sa výhľadom z Bradla. Ukazuje sa, že dobré manažovanie tohoto priestoru, ku ktorému určite prispieva aj pán Tomáška, môže v budúcnosti priniesť ovocie v podobe lepšieho poznania života a diela M. R. Štefánika.

     Z Bradla viedla naša cesta do Košarísk po tzv. historickej ceste, ktorou viezli 11. mája 1919 telo generála M. R. Štefánika na miesto jeho posledného odpočinku. Čo k nej dodať? Že by si zaslúžila viac pozornosti,  aby nám dôstojnejšie mohla pripomínať spoluzakladateľa našej štátnosti. Po krátkej zastávke pri rodnom dome Štefánika v Košariskách, ktorý je zároveň Múzeom Milana Rastislava Štefánika, pokračovalo naše putovanie po cykloceste do Brezovej, kde sme náš pochod ukončili.

     Na záver sme sa zhodli, že organizovanie takéhoto pochodu má svoj zmysel, že bude o neho aj primeraný záujem. Okrem fyzického výkonu obohacuje účastníkov, v spojení s ďalšími aktivitami, aj o poznanie tohoto regiónu,  ako aj jeho najznámejšieho a najvýznamnejšieho predstaviteľa - Milana Rastislava Štefánika.“

     SMRŠ plánuje každoročne, v čase keď si pripomíname výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika  (21. júla 1880), organizovať tento Medzinárodný pochod k pocte M. R. Štefánika. Takže sa na všetkých dopredu tešíme na jeho  2. ročníku  v júli 2022,  pri spomienke na 142. výročie Štefánikovho narodenia.

Autor článku: Peter Novotňák
Foto: Archív SMRŠ
Pripravil pre zverejnenie: Jozef Buffa

Partneri