Pamätník Milana Rastislava Štefánika  – Ivanka pri Dunaji

Prvý Štefánikov pomník pripomínajúci jeho tragédiu vznikol v Ivanke pri Dunaji v roku 1921 hlavne zásluhou  generála Josefa Šnejdárka, ktorému krátko po nástupe do funkcie veliteľa bratislavskej divízie  z Prahy oznámili, „...že za tri dni príde  do Bratislavy knieža Lanza di Scala, taliansky minister kolónií, aby mi odovzdal rád Talianskej koruny, ktorým ma vyzna- menal  taliansky kráľ a zároveň cisár Habeša. Hneď mi napadlo, že knieža, syn národa, ktorý ctí hrdinov svojich i cudzích, bude chcieť navštíviť miesto, kde sa zrútil  náš hrdina  generál  Štefánik, a kde našiel smrť on i príslušníci  talianskej armády, ktorých ho sprevádzali.    Zavolal som si veliteľa bratislavského ženijného pluku a išli sme na miesto, kde pred dvoma rokmi došlo k historickej katastrofe. Miesto  sme museli hľadať hodnú chvíľu, lebo ani skromný kríž, ktorý ho označoval už chýbal. Keď sme  s pomocou obyvateľov, pracujúcich tam v okolí, miesto spoľahlivo zistili, povedal som veliteľovi ženistov: ,Kamarát, dávam Ti rozkaz aby do 48 hodín  stál na tomto mieste  malý pomník s vytesanými menami  generála  Štefánika a padlých Talianov. Tento pomník musí vyzerať tak, akoby tu stál už dva roky.“ 

    Za štyridsať hodín  pomník bol postavený a vyzeral, ako keby bol postavený dlhšiu dobu, lebo bol vyrobený, podľa rozkazu  gen. Šnejdárka,   zo starého bloku kameňa a kladenie vencov i celý ceremoniál dopadol  dobre. 

O dva roky neskôr, v roku 1923,  bol postavený  na mieste pádu lietadla, v ktorom zahynul 4. Mája 1919 gen. M.R. Štefánik, nový pomník, ktorý navrhol  architekt  Dušan Jurkovič, ktorý je autorom aj Mohyly na Bradle. 

     Tvorí ho areál s nástupnou lipovou alejou, priekopou a násypom, ktoré vymedzujú vnútornú plochu predelenú cestou, v strede s pyramídou a žulovou tabuľou s nápisom: „Na tomto mieste zahynul dňa 4. mája 1919 Čsl. minister a generál Dr. Milan R. Štefánik a jeho sprievod kráľovský italský npor. I. Mancinelli-Scotti, serž. H. Merlino a strelec G. Agginuti. Na večnú pamäť.“

      Na vrchole násypu a v okolí pamätníka  rastú lipy, niektoré  z obdobia jeho vzniku. 

     Pamätník bol niekoľkokrát rekonštruovaný. Prvá rekonštrukcia v roku 1928 bola vykonaná podľa projektu D. Jurkoviča.  Ďalšie boli vykonané v rokoch 1988 -1992 podľa projektov Ing. arch. Gašparca a Ing. Tormu. Správcom celého areálu pamätníka je  obec Ivanka pri Dunaji, ktorá zabezpečuje jeho údržbu a organizuje v jeho areáli pietne spomienkové slávnosti. Areál  pamätníka je celoročne navštevovaný obyvateľmi Bratislavy i blízkeho okolia a patrí medzi obľúbené turistické miesto.  Taktiež je štartom i cieľom turistických pochodov a  behov do  a z rodiska M.R. Štefánika. V rámci každoročných  spomienkových akcií na tragickú smrť gen. M.R. Štefánika je tiež miestom štartu cyklistickej akcie „100 míľ Štefánika“, ktorej trasa  vedie na Bradlo a späť.  

Text:    Jozef Buffa, foto:  Miroslava Roháčová a autor

Partneri