Správna rada 

Predseda  Ing.  Peter  Novotňák
PodpredsedaBranislav  Neumair
PodpredsedníčkaMgr.  Mária  Gallová 
ČlenoviaIng.   Daniela  Hricová 
Doc.  Ing. Mária Kadlečíková, CSc., Dr.h.c.
Mgr.  Peter  Macho, PhD.  
Mgr.  Jolana Prochotská
Mgr.  Svetluša Vadovická
PhDr. Matúš  Valihora 
Čestní predsedovia SMRŠ Ing.   Ján  Tatara
Mgr. Peter Uhlík

Dozorná rada 

PredsedaMgr.Vladimír Marko
ČlenoviaĽudmila Tomková
Daniela Valová

Partneri