Správna rada 

Predseda   Ing.  Peter  Novotňák
   
Podpredseda Branislav  Neumair
Podpredsedníčka Mgr.  Mária  Gallová 
   
Členovia Ing.   Daniela  Hricová 
  Doc.  Ing. Mária Kadlečíková, CSc., Dr.h.c.
  Mgr.  Peter  Macho, PhD.  
  Mgr.  Jolana Prochotská
  Mgr.  Svetluša Vadovická
  PhDr. Matúš  Valihora 
   
Čestní predsedovia SMRŠ  Ing.   Ján  Tatara
  Mgr. Peter Uhlík

Dozorná rada 

Predseda Ing. Stanislav Zátorský
   
Členovia Ing. Ivana Langová
  Ing. Erik Valovič

Partneri