Pietna spomienková slávnosť v Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

    V deň 103. výročia tragického úmrtia generála Milana Rastislava Štefánika, vedca, vojaka, diplomata a politika sme si aj tento rok pietnou spomienkou pripomenuli túto významnú osobnosť našich dejín. Pred Akadémiou ozbrojených síl generála M. R.

    Štefánika sa stretli vedenie akadémie na čele s rektorom doc. Jozefom Putterom, zástupca primátora mesta Liptovský Mikuláš Rudolf Urbanovič, členovia Klubu Spoločnosti M. R. Štefánika (SMRŠ) v Liptovskom Mikuláši pod vedením predsedníčky Kvetoslavy Staroňovej, kadeti a  zamestnanci akadémie. Duchovnú stránku podujatia zabezpečil dekan farnosti kapitán Tomáš Huďa.

   Po položení vencov a zapálených kahancov k buste gen. Štefánika sa prítomným postupne prihovorili rektor Akadémie, viceprimátor L. Mikuláša a predsedníčka Klubu SMRŠ v  L. Mikuláši. Všetci traja vyzdvihli význam Štefánikovej osobnosti a potrebu rozvíjať jeho hodnotový a myšlienkový odkaz platný v každej dobe a budovať vzťahy založené na vzájomnom rešpekte, otvorenej komunikácii a rešpektovaní práva na iný názor.     

    Po skončení pietnej spomienky bola v priestoroch akadémie za prítomnosti autorky slávnostne otvorená putovná výstava STOPY ŽIVOTA, ktorá svoje putovanie po mikulášskych školách končí symbolicky práve tu - vo vzdelávacej inštitúcii nesúcej Štefánikovo meno. Výstava na deviatich paneloch sumarizuje jeho život a mnohostrannú činnosť.

   Podrobný výklad k realizačnému zámeru výstavy poskytla a na niektoré zaujímavosti a detaily upozornila jej autorka PhDr. Ružena Kormošová. Z jej vystúpenia bolo zrejmé, že osobnosť a život velikána našich novodobých dejín je pre ňu veľkou celoživotnou inšpiráciou a motiváciou. Nečakaným milým prekvapením na otvorení bolo aj zistenie, že prorektor akadémie je jej bývalý žiak.

Autor: Kvetoslava Staroňová
Foto: klub SMRŠ L. Mikuláš

Partneri