Po Taliansku so spomienkami na M. R. Štefánika

V máji 2023 viedla cesta obdivovateľov M. R. Štefánika  (ďalej len Štefánik alebo MRŠ) z celého Slovenska do Ríma.

     Pred 105 rokmi - 24. mája 1918 slávnostne odovzdal vtedajší taliansky premiér V. E. Orlando v Ríme  Štefánikovi bojovú zástavu Československých légií.

     Taliansko tým uznalo novovytvorené vojsko vtedy ešte neexistujúceho č. s. štátu za partnera pri bojových operáciách smerujúcich k novému usporiadaniu Európy a neskôr aj k vytvoreniu Česko-Slovenskej republiky. Na zorganizovaní légií aj ich uznaní mal najvýraznejší  podiel M. R. Štefánik.

     Pri príležitosti 105. výročia tohto aktu zorganizovala Spoločnosť M. R. Štefánika  (SMRŠ) v dňoch 20.- 27.5.2023 autobusový zájazd do Talianska. Osemdňovú cestu absolvovalo 25 nadšencov.

     Cieľom bol Rím, ale organizátori zahrnuli do programu aj iné významné miesta, ktorých sa MRŠ  v Taliansku dotkol. Na našej trase sme navštívili aj ďalšie dôležité miesta a výnimočné historické pamiatky tejto krajiny.

     Prvou zastávkou na ceste bolo mestečko Campoformido, v blízkosti väčšieho mesta Udine, 

s letiskom z ktorého vzlietol Štefánik pri svojom poslednom lete na Slovensko 4.mája 1919.              Navštívili sme radnicu, kde nás prijala sympatická primátorka. Pri pamätnej tabuli sme zaspievali jednu z jeho obľúbených piesní  a pokračovali sme jazdou pozdĺž letiska, ktoré dodnes zostalo poľným letiskom.

     Cestou do mestečka Ponte di Piave sme sa krátko zastavili pri veľkom vojnovom pamätníku s cintorínom vojakov padlých v I. svetovej vojne  pri dedinke Fagare. (obr. 001)  Na radnici sme sa stretli s primátorkou mesta a pripomenuli sme si niekdajšiu krátku návštevu MRŠ v uvedenom meste. (obr. 002)  Výnimočným zážitkom bolo zostúpiť pod most cez rieku Piava a predstaviť si ťažké chvíle vojakov, brodiacich sa cez rozvodnenú  rieku počas streľby, často dýchajúcich len cez bodáky. Uvádza sa, že v Taliansku padlo počas I. sv. vojny do 70 000 slovenských vojakov. Deň sme ukončili v peknom hoteli Nerocubo v mestečku Rovereto.

     Rovereto je jedno z najdôležitejších pamätných miest v Taliansku. Na kopci nad mestom sa nachádza monumentálny vojenský pamätník  Sacrario dei Caduti di Castel Dante,  dvojpod-lažný objekt kruhového pôdorysu s vnútorným átriom, pripomínajúci mauzóleum. V jeho blízkosti je pochovaných 29 000 talianskych, rakúsko-uhorských vojakov, 151 českých a slovenských legionárov, ktorých mená sú napísané na stenách vo vnútri objektu. (obr. 004)

Pamätník bol dostavaný v roku 1938 a  po rekonštrukcii ukončenej v marci 2023 je vo veľmi dobrom stave. 

Cestou k pamätníku nás sprevádzala skupina 5 talianskych generálov, ktorí nás pred vchodom na prízemie slávnostne privítali. (obr. 003)  Na 1. poschodí prebehla potom slávnostná oficiálna časť, kedy zástupcovia SMRŠ položili veniec na pamiatku padlých, predniesli spomienkové príhovory a na záver sme všetci zaspievali pieseň „Kto za pravdu horí“. V  monumentálnom priestore znela pieseň mohutne a veľkolepo. (obr. 005)  Pamätník sme opúšťali s pohľadom na monumentálne vonkajšie schodisko, ktoré vedie priamo do hlavného priestoru na 1. poschodí. (obr. 006)

Pokračovali sme na ďalšie návršie nad mestečkom Rovereto, kde sa nachádza pôsobivý pamiatkový areál so „Zvonom mieru“, symbolom vojnových veteránov. (obr. 007) Areál má vysoké výtvarné a krajinárske hodnoty, zahrňuje múzeum, aleju so 114 stožiarmi s vlajkami štátov – peňažných darcov na oceľové piliere zvona, arénu s otvoreným stupňovitým hľadiskom a krytú tribúnu. V epicentre arény je umiestnený na dvoch oceľových pilieroch obrovský zvon, vyhotovený z roztavených zbraní a mosadzných nábojníc. Zvon je umiestnený na okraji svahu a z arény je nádherný výhľad na protiľahlú krajinu za zvonom. (obr. 008) Na poludnie sa zvon pred našimi zrakmi rozhojdal a rozozvučal, tým nám pripomenul význam a dôležitosť mierových čias.

     V Parku ruží, ktorý je súčasťou areálu, sme predtým zasadili Ružu Štefánik a tak  sme  aj tu zanechali tu stopu na nášho velikána. (obr. 009)

Naša cesta viedla potom k jazeru Lago di Garda. V mestečku Malcesine sme strávili príjemné chvíle prechádzkou, niektorí z nás aj plavbou na lodi na protiľahlý breh. 

Ďalšou zastávkou bolo mesto Sirmione na južnom okraji jazera, aj tu sme obdivovali hodnoty historickej architektúry a krajiny.

Deň sme ukončili v hoteli La Calanderla v blízkosti Padovy.

Dopoludnie tretieho dňa sme strávili v Padove návštevou námestia Piazza Camilio Benso Coste a zavesením spomienkového venca na dom, kde pred svojím tragickým letom bol ubytovaný MRŠ. (obr. 010)  Prehliadli sme si časť mesta a Katedrálu Svätého Antona. (obr. 011)

     V mestečku Monsummano Terme sme navštívili cintorín a poklonili sa pamiatke markízy Giuliany Benzoni, snúbenice Štefánika. Na miesto jej večného odpočinku sme položili veniec a zaspievali obľúbenú pieseň MRŠ  „Keby som bol vtáčkom“.

     Onedlho po tejto návšteve sme sa ocitli v meste s významnými historickými pamiatkami – v Pise. Šikmá veža, katedrála a baptistérium sa dajú obdivovať vždy, ale v tomto rodnom meste Galilea Galileiho nás zastihol dážď a znepríjemnil nám chvíle pohody.

     V neskorých hodinách sme prišli do mesta Orvieto v provincii Umbria a ubytovali sa v hoteli Il Gialetto.

Štvrtý deň – 23. mája sa niesol v slávnostnom duchu. Pre nás bolo cťou zúčastniť sa na slávnostnom akte, venovanom 105. výročiu odovzdania bojovej zástavy Česko-Slovenským légiám v Taliansku. Slávnostný akt sa uskutočnil v centre Ríma na Piazza Venezia, kde stojí

dominantný monumentálny pamätník, postavený na pamiatku  založenia Talianska - Altare della Patria (Oltár vlasti) s hrobom neznámeho bojovníka. 

Na prvej vyvýšenej úrovni pamätníka sme boli zoradení my - delegácia SMRŠ spolu s niekoľkými účastníkmi vybranými naším veľvyslanectvom. Hlavným monumentálnym schodiskom potom postupne prichádzali generáli Slovenskej a Českej republiky a Talianska (obr. 012), zástupcovia ministerstiev zúčastnených štátov. 

Postupne kládli pred hrob neznámeho bojovníka pamätné vence, odzneli slávnostné príhovory a vojenská hudba zahrala hymny Talianska, Českej a Slovenskej republiky.

Chvíle po slávnostnom akte sme využili na fotografické dokumentovanie účastníkov podujatia. (obr. 013, 014)

Popoludní sme sa zúčastnili recepcie, podávanej veľvyslankyňou SR  pani Karlou Wursterovou na Veľvyslanectve SR v Ríme. (obr. 015)  Jej súčasťou bolo odovzdávanie ocenení  predsedom SMRŠ osobnostiam a subjektom, ktoré sa zaslúžili o popularizáciu odkazu M. R.  Štefánika a Československých légií. (obr. 016)

     V predpolí objektu veľvyslanectva sme potom za prítomnosti účastníkov recepcie vysadili Ružu Štefánik, privezenú zo Slovenska. (obr. 017) Po jej vysadení a príhovoroch sme spoločne zaspievali hymnickú pieseň „Kto za pravdu horí“. (obr. 018)

     Položením spomienkového venca a piesňou „Slovensko moje, otčina moja“ sme si uctili aj pamiatku Alexandra Dubčeka pri jeho pamätníku na námestí  Largo Bratislava.

     Po ubytovaní v odľahlom hoteli Adreatina Park Hotel sme sa podvečer vrátili do starej časti mesta, kde sme sa spolu so slovenskými generálmi a pozvanými hosťami zúčastnili slávnostnej večere v reštaurácii Osteria Appia Antica pri Cecilii Metelle.

     V piaty deň – v stredu 24. mája sme prijali pozvanie na návštevu do sídla Poisťovne Generali a na čašu vína na počesť udalosti 24. mája v roku 1918. Historická budova, kde sídli poisťovňa je na námestí Piazza Venezia a tak sme mali možnosť vnímať priestor celého námestia aj objekt Altare della Patria z terasy na streche poisťovne. Opätovne sme si pripomenuli slávnostný akt z predchádzajúceho dňa so spomienkou na MRŠ.

     Popoludní sme sa prešli okolo Fontány di Trevi, ulicami starého mesta k Španielskym schodom. (obr. 019)  Slovenská a česká sprievodkyňa nás previedli Vatikánskym múzeom, navštívili sme aj Sixtínsku kaplnku, prešli sme sa okolo Námestia Svätého Petra vo Vatikáne, popred Anjelsky hrad a popri ďalších významných pamiatkach.

  Šiesty deň sme absolvovali návštevu FAO – špecializovanej agentúry OSN v Ríme, organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo. (obr. 020)  Návštevu nám sprostredkovala jedna z dvoch hlavných organizátoriek zájazdu pani Mária Kadlečíková, ktorá pred časom v tejto agentúre pôsobila. Obdržali sme množstvo dôležitých informácií, súvisiacich so zdravou výživou a zdravým životným prostredím. Zo strešnej terasy hlavnej budovy  sme mohli obdivovať zachované archeologické pamiatky - ruiny starého Ríma a vychutnávať si atmosféru terasy (obr. 021).

     Popoludní sme využili rímske metro a zastavili sme sa na Piazza del Popolo, navštívili sme vybrané chrámy s obrazmi významných stredovekých maliarov, navštívili sme kaviareň Antico Caffe  Greco blízko Španielskych schodov, ktorú navštevovali aj slovenskí básnici Ján Kollár, Ján Smrek a Štefan Žáry. (obr. 022, 023)

     Absolvovali sme komentovanú prehliadku antickým Rímom, navštívili sme Baziliku San Giovani Laterano aj Baziliku Sv. Klementa, kde sú uložené zvyšky Sv. Cyrila. Výnimočným zážitkom pre mnohých bola prehliadka Kolosea. (obr. 024, 025)

Večer sme krátko navštívili aj Piazza Navonna so známymi fontánami. Deň sme ukončili neskorým návratom na hotel.

     Nasledujúci deň ráno sme opustili Rím a cestou domov sme sa na tri hodiny zastavili v San Maríne. Cestu sme si spríjemňovali spevom piesní, ktoré pripravili účastníci z Banskej Bystrice. Na Slovensko sme sa vrátili zavčasu ráno 27. mája 2023 spokojní a plní pekných zážitkov i jedinečných dojmov.      Veľká vďaka patrí organizátorkám zájazdu Márii Kadlečíkovej a Márii Gallovej.

Autor :  Ing. arch. Dušan Čupka
Foto: :  Ján Miškovič   (obr. 001-005, 009–010, 012-014, 016-018, 020)
             Dušan Čupka  (obr. 006-008, 011, 015, 019, 021-025)

Partneri