Pod Ďumbierom oslavy 143. výročia narodenia M. R. Štefánika

V sobotu 15. júla sa už po trinásty krát uskutočnilo spoločenské stretnutie venované 143. výročiu narodenia Milana Rastislava Štefánika na chate pod Ďumbierom, ktorá nesie meno nášho velikána.

   Za zvukov hymnickej piesne Hoj vlasť moja starosta obce Podbrezová Ladislav Kardhordó zavesil veniec (sponzorský dar od obce). Žiak Základnej umeleckej školy Brezno Gregor Hargaš majestátne predniesol báseň Mali sme orla. 

   Na úvod sa prítomným prihovoril autor knihy Štefánička prof. Peter Urban, ktorý priblížil históriu výstavby a celého priebehu života na chate pod Ďumbierom. Primátor mesta Brezno a predseda miestneho klubu Spoločnosti M. R. Štefánika Tomáš Abel vyzdvihol vysokú úroveň tohto podujatia a poďakoval všetkým zainteresovaným za prácu na príprave a realizácii stretnutia. Poďakoval všetkým prítomným za účasť a odovzdal slovo predsedovi Spoločnosti M. R. Štefánika Petrovi Novotňákovi, ktorý nešetril slovami úcty a chvály na toto podujatie. Za zmienku stojí vyzdvihnutie práce miestneho klubu v Brezne, ktorý podľa jeho slov patrí k najaktívnejším klubom Spoločnosti M. R. Štefánika na Slovensku. 

  Účastníkom, členom klubov M. R. Štefánika, slovenských turistov sa po prvýkrát predstavila 30-členná skupina rodákov z Košarísk, za ktorú zástupca starostu Jaroslav Sedlák položil kytičku karafiátov.

   Organizátori vypísali 243 pamätných listov, aj keď účasť bola už od rána za priaznivého počasia ďaleko vyššia. O dobrú náladu sa postarala Ľubka Hroncová svojím spevom a hrou na heligónke, ako aj Pavol Čellár so svojimi gajdami,  o občerstvenie a chutnú stravu personál chaty pod vedením chatára Igora Fabriciusa. Bezpečnosť na vysokohorských trasách úpätia Nízkych Tatier mali pod kontrolou členovia Horskej služby – Nízke Tatry juh. 

  Všetkým organizátorom a účastníkom patrí veľké poďakovanie a snáď o rok (20. júla) dovidenia na Štefáničke.

Autor:    Milan Kováčik
Foto:      Stanislav Spáč (01-11) a klub SMRŠ Brezno (12-15).

Partneri