Pozvanie na Dni českej kultúry 2023 v Košiciach

Milí štefánikovci,
v tomto roku sa pod záštitou veľvyslanca Českej republiky Rudolfa Jindráka konajú České dni  2023 v Košiciach a ďalších mestách. 

Počas našej nedávnej exkurzie sme navštívili  pomníky M. R. Štefánika a T. G. Masaryka a vzdali kytičkami hold zakladateľom ČSR položením kytičiek. 

Pri príležitosti 30. ročníka sa bude konať  v utorok 24.10.2023 o 15.00 hod. v Spoločenskom klube Českého spolku,  na Hlavnej ulici 70 v Košiciach prednáška Zdeňka Lyčku PO STOPÁCH ĆESKOSLOVENSKÝCH LEGIONÁROV V KIRGISTANE, na ktorú Vás a Vašich príbuzných  srdečne pozývame.

Za výbor klubu SRMŠ v Spišskej Novej Vsi:
PhDr. Ružena Kormošová, PhD.
predsedníčka klubu SMRŠ SNV

Partneri