Prijatie zástupcu Spoločnosti M.R. Štefánika veľvyslancom Talianska v SR

     Dňa 21. apríla 2021 sa z poverenia predsedu Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika (SMRŠ), zúčastnil Miroslav Musil prijatia u pána veľvyslanca Talianskej republiky na Slovensku J.E.  Gabriele Meucci.

     Stalo sa tak po  znížení obmedzení súvisiacich s koronakrízou doslova v posledných dňoch jeho pôsobenia na Slovensku.

     Pán veľvyslanec prijal s potešením knihu z vydavateľskej iniciatívy SMRŠ „M. R. Štefánik a vznik Československa v dokumentoch piatich svetadielov“, v úvode ktorej vystupuje s príhovorom rovnako ako vo videoprezentácií k tejto knihe pripravenej pre našu ambasádu v Ríme.  Stalo sa tak v deň, ktorý je významným pre obe naše krajiny. Pre Taliansko tým, že 21. apríla 786 vznikol Rím a pre nás Slovákov je významným dňom preto, lebo 21. apríla 1918 bol vtedajším predsedom vlády Talianska V. E. Orlandom a podpredsedom Česko-Slovenskej národnej rady M. R. Štefánikom podpísaný Dohovor medzi Talianskou vládou a Národnou Radou Zemí Česko-Slovenských. Deň podpisu tohoto dohovoru bol vybraný obidvoma aktérmi zámerne, aby zodpovedal výročiu zrodu Ríma. Ich prezieravosť v koncepcii dohovoru potvrdil neskorší vývoj a tento dokument sa stal  najvýznamnejším medzinárodným dokumentom, ktorý presadil a podpísal M.R. Štefánik, a ktorý zakotvuje vznik a činnosť nielen samostatnej Česko-Slovenskej armády po boku spojeneckých armád Dohody, ale aj po prvýkrát uznáva de facto budúci štát - Česko-Slovenskú republiku. Navyše z tohoto dohovoru vyplynula rozsiahla mnohomiliardová pomoc Talianska po vzniku ČSR.

     Pán veľvyslanec s uspokojením prijal informáciu o tom, že SMRŠ pripravuje konferenciu Štefánik a Légie, na ktorú chce pozvať, aj jemu dobre známych, dvoch významných talianskych historikov: Prof. Tazzera a Prof. Ferrantiho. Vyjadril podporné stanovisko k nášmu návrhu, aby sa účasť týchto dvoch popredných historikov využila aj na ich prednášku v Bratislave. O termíne  a mieste ich prednášky budeme záujemcov včas informovať. 

Text: Miroslav Musil a Jozef Buffa
Foto: Miroslav Musil

Partneri