Spoločnosť M. R. Štefánika v činnosti klubov a v tlači

     Súčasná situácia,  spojená  s realizáciou sprísnených opatrení prijatých k zabráneniu šírenia korona vírusu,  výrazne „umŕtvila“ činnosť  všetkých spoločenských organizácií. Prejavilo sa to aj obmedzením  činnosti  Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika (SMRŠ. Väčšinu plánovaných akcií  musela Správna rada SMRŠ presunúť na iné termíny, kedy sa situácia zlepší a umožní ich realizáciu.

     Nemôžeme ale povedať, že by sa život v našej SMRŠ zastavil. V jej riadiacich štruktúrach  pokračujú prípravy na odložené Valné zhromaždenie SMRŠ a slávnostnú Akadémiu k 30. výročiu vzniku SMRŠ. Aktualizujú sa niektoré smernice a dokumenty týkajúce sa činnosti SMRŠ i jej jednotlivých orgánov, intenzívne sa pracuje na príprave Medzinárodnej konferencie  „Štefánik a légie“ (bližšie budeme o tom informovať neskôr), prebehli a ešte  budú vykonané stretnutia vedenia SMRŠ s inými spoločenskými  organizácia a zástupcami samosprávy miest a obcí.

     Beží aj život v kluboch SMRŠ. Prebiehajú prípravy na pripomenutie si významných  spoločenských  udalostí. Bratislavský klub SMRŠ  pre aktiváciu mládeže a študentov vyhlásil  celoslovenskú „Fotosúťaž Milan Rastislav Štefánik v mojom meste“  a v rámci spomienky na tragický skon  generála M. R. Štefánika pri návrate do vlasti 4.5.1919, pripravuje na 2.mája 2021, spolu so  Slovenskou oskou a Compel Industries s.r.o.,   2. ročník  „Cyklo-jazdy  Štefánik 100“. Je to 160 km resp. 100 míľová jazda po ceste od pamätníka  pri Ivanke pri Dunaji na Bradlo a späť.  Počas celej trasy sa môžu cyklisti voľne pripojiť k peletónu  a tak si uctiť pamiatku generála M.R. Štefánika.  Bližšie informácie  zverejníme v najbližšej aktualite.  

      V „Roku Štefánika“  zaznamenala naša SMRŠ výrazný nárast v publikačnej činnosti spojenej s osobou M. R. Štefánika. Teší nás, že sa o tejto oblasti,  na ktorú môže byť vedenie SMRŠ aj členovia hrdí, objavujú články v tlači a prezentujú nás na Slovensku i v Českej republike.

     Naposledy, v utorok 13. apríla, sa  Zora Handzová vrátila v denníku Pravda ku knihe Miroslava Musila  „M. R. Štefánik a vznik Česko-Slovenska v dokumentoch piatich svetadielov“  a na strane 28 v článku „Štefánik nestráca šarm ani v dokumentoch“  ocenila autora, že sa pri písaní tejto knihy o Štefánikovi  „zameral dôsledne dokumentárnym a zároveň atraktívnym spôsobom“ a „... dal si za cieľ podrobiť nášho národného hrdinu drobnohľadu dôsledne overených historických faktov“. Ďalej vo svojom článku vyzdvihuje, že  „Kniha Miroslava Musila  vyvracia niektoré legendy a ukazuje  udalosti vo svetle historických faktov,“  a v závere konštatuje, že „Kniha  tak umožňuje čitateľovi vychutnať si  bohato ilustrovaný pútavý príbeh  M. R. Štefánika na jeho životnej ceste“. Tí,  ktorí sa už oboznámili s obsahom tejto knihy Miroslava Musila, sa s  hodnotením pani redaktorky určite  stotožňujú.  

    V Českej republike zverejnilo Vydavateľstvo Magnet Press, CZ s.r.o.,  na poslednej strane  aprílového  mesačníka ATM 4/2021,  reklamu na predaj 2. rozšíreného  vydanie knihy „Letec Štefánik a Caproni“.  Táto kniha bola dodaná aj do predajní Magnet Pressu CZ a robí  dobrú reklamu Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika v Českej republike.

Autor:  Dr. Jozef  Buffa,  podľa článku  v Pravde z 13.4.2021 str.8, Foto a ilustrácie: autor, M. Musil a Magnet Press CZ  s.r.o. 

Partneri