Spomienková slávnosť k 140. výročiu narodenia M.R. Štefánika v Priepasnom

Spomienkove slávnosti  k 140. výročiu narodenia M.R. Štefánika začali 21.7.2020 v typickej kopaničiarskej obci Priepasné, položením vencov k jeho pamätníku.

Starosta obce Peter Czere privítal všetkých prítomných vrátane početnej delegácie z družobnej obce Dunajská Lužná. Povedal, že tento pamätník v tvare pyramídy postavili obyvatelia obce Priepasné v roku 1999, pri spomienke na 80. výročie smrti „tohoto velikána slovenských a európskych dejín“. Ďalej povedal, že „aj dnes, po 140. rokoch, nás M.R. Štefánik spája. Dôkazom toho sme tu my všetci“. 

S príhovorom vystúpil predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška. Vyzdvihol najmä výsledky práce M.R. Štefánika a povedal, že obdivuje jeho húževnatosť, sebadisciplínu a ctižiadostivosť. Obdivuje všetko, čo dokázal za svoj krátky život - necelých 39. rokov - urobiť a bolo toho naozaj veľmi veľa. Ďalej uviedol, že „každý človek by mal mať vo svojom živote určitý vzor. A pre mňa je generál Milan Rastislav Štefánik tým vzorom, pretože bol veľmi zodpovedný nielen voči sebe, ale predovšetkým voči slovenskému národu. Za to mu patrí veľká vďaka“.

Po ukončení  tejto krátkej spomienky  sa jej  účastníci presunuli  do neďalekých Košarísk,  kde sa konali,  pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej, celodenné slávnosti 140. výročia narodenia M.R. Štefánika za účasti najvyšších predstaviteľov. 

Text a foto: Jozef Buffa

Partneri