Stretnutie stredoškolskej mládeže na Štefáničke

Miestny klub Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika (SMRŠ) Brezno organizuje s podporou  VÚC Banská Bystrica, Nadáciou SPP a mestom Brezno stretnutie stredoškolskej mládeže na chate M. R. Štefánika pod Ďumbierom. 

Spomienkové  stretnutie pri príležitosti 104. výročia tragického úmrtia generála Štefánika začne  4.mája 2023  zrazom účastníkov na Trangoške v dobe 08.00-09.00  a výstupom na chatu M. R. Štefánika.

Program stretnutia:

08.00 - 09.00 - zraz na Trangoške

09.00 - 10.00 – výstup na chatu M. R. Štefánika

11.00 - pietny akt položenia venca

11.00 - 13.00 - návrat na Trangošku

13.30 - odchod do Brezna

14. 30 - pietny akt kladenia vencov k pomníku M. R. Štefánika.

Stretnutie stredoškolskej mládeže na Štefáničke

Spracoval:   Jozef Ivan Buffa  z materiálov Klubu SMRŠ Brezno 

Partneri