Tretí – športový deň Štefánikových dní

V nedeľu 23.7.2023 sa Štefánikove dni presunuli po Košariskách a Brezovej pod Bradlom  do ďalšieho významného mesta z pohľadu našich národných dejín - Myjavy. 

V Myjave je Múzeum Slovenských národných rád (M SNR), ktoré je rovnako ako Múzeum M. R. Štefánika v Košariskách, súčasťou špecializovaných múzeí Slovenského národného múzea. Múzeum SNR zachytáva 175 rokov z dejín slovenského národa a jeho bojov  o uznanie svojbytnosti.  

V športovom areálu  futbalového klubu Spartak Myjava  boli vytvorené výborné podmienky pre realizáciu tretieho dňa Štefánikových dní 2023, ktorý mal rýdzo športové zameranie.

V jeho prvej časti sa na umelej tráve odohral Turnaj v malom futbale o Putovný pohár spoločnosti M. R. Štefánika (SMRŠ). Hralo sa na dvoch ihriskách systémom „každý s každým“, čo bolo spolu 15 zápasov.  Turnaja sa zúčastnili mužstvá:

Matice slovenskej
Dukly Banská Bystrica
Trenčianskeho samosprávneho kraja
Ozbrojených síl Slovenskej republiky
Spartaku Myjava - ženy
Spoločnosti M. R. Štefánika

Každé mužstvo odohralo spolu 5 zápasov o hracom čase 2x10 minút, čo v horúcom počasí dalo poriadne zabrať, najmä tým menej trénovaným. Hralo sa bojovne, ale slušne a tak sa nikomu nič nestalo. 

Víťazom turnaja sa stalo mužstvo Ozbrojených síl SR. Okrem pohára za 1. miesto v turnaji získalo aj Putovný pohár Spoločnosti M. R. Štefánika v malom futbale, ktorý bude vo vitríne v Rožňave  do ďalšieho turnaja v roku 2024. Na druhom mieste sa umiestnilo ženské mužstvo Spartaku Myjava a tretí skončili hráči Matice slovenskej.     

Všetkým účastníkom futbalového turnaja v malom futbale a organizátorom patrí poďakovanie nás všetkých nielen za účasť, ale hlavne za založenie  novej tradície v našej spoločnosti. Po 3. ročníku Medzinárodného pochodu na poctu M. R. Štefánika,   máme za sebou  ďalšiu aktivitu, ktorá sa možno v budúcnosti rozrastie a zúčastní sa jej väčší počet mužstiev.       

Náplňou druhej časti nedeľňajších Štefánikových dní v Myjave  bol Turnaj v kopaní pokutových kopov pre verejnosť. Zúčastnilo sa ho 52 žien, mužov i detí. Vo finále bol súboj napínavý do poslednej chvíle. Nakoniec sa víťazom stal hráč mužstva OS SR z Rožňavy Michal Boroš, na ďalších troch miestach skončili hráči Spartaku Myjava, na 2. mieste Lubor Hodúl, na 3. Ella Glatzová a na 4. mieste Andrea Bogorová.  Aj tento turnaj má perspektívu do budúcnosti. Možno bude vhodnejšie ho organizovať po kategóriách detí, žien a mužov, tak ako to je pri celoslovenských súťažiach kopania pokutových kopov.

Predseda SMRŠ Peter  Novotňák po vyhodnotení a udelení cien  za umiestnenie  pri kopaní pokutových kopov na záver Štefánikových dní uviedol:  „Rád by som to ukončil slovami, že tento športový, kultúrny  a vzdelávací festival  Štefánikove dni 2023 sa nám podarili, nazbierali sme ďalšie skúsenosti a začneme s prípravou 3. ročníka Štefánikove dni 2024“.


Organizátori  Štefánikových dní 2023  osobitne ďakujú za podporu a pomoc  pri akciách tretieho dňa – Turnaja v malom futbale o Putovný pohár ŠMRŠ a Turnaja v kopaní pokutových kopov  - Trenčianskemu samosprávnemu kraju  a  Športovému klubu Spartak Myjava. 

Autor:   Jozef  Ivan Buffa
Foto:     Miroslava  Roháčová a autor

Partneri