Oznamujeme všetkým členom a sympatizantom Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika, že 15.9.2022  nás navždy opustil H.E., multi - prof. h.c.,  RNDr. Dušan Podhorský, DrSc.,   zakladateľ slovenskej a československej rádiolokačnej meteorológie, vedecký pracovník Slovenskej akadémie vied, vysokoškolský učiteľ, diplomat, spisovateľ  (autor knihy "ŠTEFÁNIKOV SVET  Cesty priestorom a časom po stopách Milana Rastislava Štefánika")  a čestný člen Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika.