Kniha Letec Štefánik a Caproni je už v predaji

     V aktualitách sme už avizovali, že za podpory  Spoločnosti M.R. Štefánika bude vydané v Roku Štefánika taktiež druhé, rozšírené vydanie knihy Letec  Štefánik a Caproni.

     V roku 2001 vydal čestný člen S MRŠ Karol Steklý svojpomocne prvé vydanie v ktorom boli po prvýkrát na  Slovensku zverejnené obšírnejšie údaje o lietadle Caproni Ca 33, na ktorom sa Štefánik vracal do vlasti, ako aj dobové talianske dokumenty týkajúcich sa havárie jeho lietadla 4. mája 1919.

    Druhé vydanie autorská dvojica Karol Steklý a Jozef Buffa rozšírila o krátky životopis M. R. Štefánika, kapitolu venovanú jeho činnosti ako vojensko-politického organizátora čs. légií i kapitolu dokumentujúcu priebeh výstavby repliky lietadla Caproni Ca 33 v Leteckých opravovniach Trenčín a jej ďalšie využitia.

     Súčasne autori doplnili pôvodný text ostatných kapitol ďalšími údajmi, tabuľkami a fotografiami. Zvolili tiež prehľadnejšie členenie textu, rozdeleného do piatich kapitol a bohatšej farebnej prílohy.

      Záujemci si môžu túto publikáciu zakúpiť v predajni vydavateľstva  na Šustekovej ulici 8, 851 04  Bratislava, alebo Magnet Press, Slovakia s.r.o.  alebo objednať za 10,90 €  na adrese

https://www.press.sk/dejiny-vojen-a-vojenskeho-umenia/letec-stefanik-a-caproni-druhe-rozsirene-vydanie/

Text: Jozef Buffa
Foto: autor a vydavateľstvo Magnet Press Slovakia

Partneri