Registrácia a členstvo 

Registračný formulár, prihláška za člena Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika

Uchádzač o členstvo

  • mám záujem stať sa pravidelným odberateľom: 5€/rok
  • nemám záujem stať sa pravidelným odberateľom
  • som ekonomicky činná osoba - ročný členský poplatok je 10€
  • som na dôchodku - ročný členský poplatok je 5€
  • študent / neplnoletý - ročný členský poplatok je 0€ - zdarma
Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu a spôsobom, ako sú uvedené tu. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Oboznámil som sa so Stanovami Spoločnosti M.R. Štefánika a súhlasím s ich obsahom.
Odoslať prihlášku

Partneri