Povedali o Štefánikovi…

Každý, kto s ním mal príležitosť spolupracovať, vie, aký vzácny človek odišiel nielen nám, ale i Francúzsku, ba i celému svetu.
— T. G. Masaryk —
V okamihu celkového triumfu národa zabíja sa muž, ktorý po celú dobu svojho vyhnanstva najväčšmi prispel k oslobodeniu svojho rodného kraja… Niet pochybnosti, že bolo v jeho osobe mnoho geniálnosti a bol jedným z najlepších ľudí, akých sme mali.
— E. Beneš —
Je to jeden z najskvelejších vojakov, ktorých som v tejto vojne poznal.
— Maršal F. Foch —
…úžasne srdečný, milý človek.
— L. N. Tolstoj —
Často predo mnou hovoril o Slovensku a o slovenskom ľude, ale nikdy som od neho nepočul  jediného slova, ktoré by vyjadrovalo niečo iné než hlbokú náklonnosť k nemu, plnú poézie, než oddanú úctu a vrelú túžbu oslobodiť svojich rodákov.
— Generál M. Janin —
Bol nadaný neúnavnou činorodosťou, energický, schopný zotrvať na vrchole Mont Blancu niekoľko dní a aj niekoľko týždňov, živiac sa čímkoľvek, dokázal nespať a splni ť všetky úlohy, nepochybovať o ničom, hoci sa mi jeho zdravie zdalo príliš krehké; generál minister Štefánik ostane v našich spomienkach typom muža celkom výnimočného.
— C. Flamarion —
Ale to čo nemôžu slová vyjadriť, je vlastenecký zápal, ktorý z neho žiaril. Celý jeho život bol sústredený na boj za slobodu, a nebolo ničoho, čo spochybnilo jeho národnú vieru.
— Admirál M. J. Lacaze —
Ak naozaj neobmedzená oddanosť ideálu vlasti zaručuje Štefánikovi význačné miesto medzi veľkými mužmi, osloboditeľmi národov, potom zvláštne a charakteristické črty tohto muža zhrňujem takto: jeho pevná viera, ktorá nikdy nepoznala nerozhodnosť v dobách neistoty alebo skleslosť pri neúspechu, bola absolútne čistá nielen v poňatí, ale aj v prostriedkoch.
— V. Orlando —
Bol oddaný svojej krásnej hvezdárskej vede, ale ešte väčšmi než vedu miloval umenie a poéziu. Pritom bol duša matematicky jasná a presná.
— B. Pavlů —
Od prvého stretnutia ohromila ma jeho hlboká viera, ktorá napĺňala vnútro veľkého vlastenca, viera, ktorá ho viedla k tomu, že už vtedy pokladal existenciu československého štátu za istú, hoci rakúsko-uhorské mocnárstvo bolo ešte celistvé a vojensky silné, najmä po vyradení Ruska zo svetovej vojny.
— Generál V. Zupelli —
Dielo Štefánikovo je na prvý pohľad jediným zázrakom… Myslím si, že Štefánik bol rýdzim Slovákom práve týmito stránkami svojej osobnosti: neustále vrel, neustále kypel plánmi, podnetmi, neustále pracovala jeho obraznosť. Vynaliezavosť, bádavosť, opravdivosť, nekompromisnosť mravná i tvorivá boli asi jeho darmi osobnými; ale oheň a vášeň, s ktorou uskutočňoval myslenie vo veľkých rozmeroch, a pritom kúzlo osobnosti, krásny spoločenský takt a vkus, jeho rytierskosť a veľkodušnosť – v tých, okrem vlastnosti osobnej, je i čosi slovensky typického a vlastného čistému, rýdzemu géniu jeho kmeňa.
— F. X. Šalda —
…Byl to kosmopolita, který byl pevně svázán se svou zemí a který vždy byl hrdým Slovákem. Zájem Slovenska a jeho lidu byl základní osou jeho konání… Splaťme naším dětem, studentům i sobě samým velký dluh, který vytvořil režim slepě nenávidějící vše a každého, kdo svými postoji a názory stál proti jeho lži. Připomínejme si odkaz, myšlenky a cíle Milana Rastislava Štefánika nejen ve dnech významných výročí, ale neustále. (v prejave na spomienkovej slávnosti na mohyle v r. 1990)
— V. Havel —

Partneri