Myšlienky a výroky

Veriť, milovať, pracovať.
— Milan Rastislav Štefánik —
Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem.
— Milan Rastislav Štefánik —
Kto si myslí, že mu slobodu druhí vybojujú, ten jej nie je hoden.
— Milan Rastislav Štefánik —
Žil som krásny život. Prežíval som večnosť v sekundách.
— Milan Rastislav Štefánik —
Zvíťazíme, ak budeme my Česi a Slováci, vždycky po boku. Keď sa podarí niekomu nás rozdvojiť, potom bude s nami zle. V jednote je sila. Prvou zásadou nášho boja je jednota a svornosť. To si, bratia, pamätajme.
— Milan Rastislav Štefánik —
Pomôžte mi oslobodiť moju vlasť.
— Milan Rastislav Štefánik —
Pravde veriť, pravdu žiť a pravdu brániť.
— Milan Rastislav Štefánik —
Prekážky treba rozbiť, a nie sa im poddávať.
— Milan Rastislav Štefánik —
Pokiaľ dýcham, dúfam. Národu sa nedáva, len žobrákovi, národu sa treba obetovať.
— Milan Rastislav Štefánik —
Chcel by som účinkovať v svojom národe, ktorý som nikdy neprestal milovať.
— Milan Rastislav Štefánik —
Verím vo vývoj vedy, a preto vo vývoj všetkého, čo je šľachetné a spoločenstvu prospešné.
— Milan Rastislav Štefánik —
Konám horlivo svoju povinnosť na fronte, aby som robil česť slovenskému národu a dokázal úprimnú lásku k Francúzsku.
— Milan Rastislav Štefánik —
Ja s udivením norím sa do vesmíru a snažím sa určiť v ňom súradnice mojej duše.
— Milan Rastislav Štefánik —
Mne nejde o to, za cenu nečinnosti kúpiť si život. Ja nechcem žiť o dvadsať-tridsať rokov. Teraz-teraz chcem žiť.
— Milan Rastislav Štefánik —
Nemôžeme udalosti tvoriť. Tie sú výsledkom tisícich faktorov, na ktoré nemáme na všetky vplyv. Môžeme im však dať určitý smer, útvar.
— Milan Rastislav Štefánik —
Budúcnosť moja je buď skvelá, buď nijaká.
— Milan Rastislav Štefánik —
Život na mňa musí čakať, a nie živorenie.
— Milan Rastislav Štefánik —
Búrlivý je život môj a bude plný zápasov. So šťastím by som sa delil, ak však padnem, chcem padnúť sám.
— Milan Rastislav Štefánik —
Pre ľudí pevného predsavzatia a vytrvalosti niet nemožnosti.
— Milan Rastislav Štefánik —
Som Slovák telom i dušou – neznám lásky polovičatej.
— Milan Rastislav Štefánik —
Kto kráča energicky a vedomý si cieľa, ovláda svoj osud takmer úplne.
— Milan Rastislav Štefánik —
Demokracia je organizovaná myšlienka, to je idea proti chaosu. Demokracia, to znamená myslieť skôr než jednáš, či tým nepoškodzuješ blížneho, rodinu, národ, spoločnosť. To znamená opanovať svoje vášne, nie rozprávať, ale problémy riešiť.
— Milan Rastislav Štefánik —
Je potrebné učiť ľudí veriť, je potrebné ich milovať napriek všetkým ich chybám, ale nevyhnutné je tiež pracovať a učiť pracovať iných.
— Milan Rastislav Štefánik —

Partneri