„Kto si myslí, že mu slobodu druhí vybojujú, ten jej nie je hoden.“

— Milan Rastislav Štefánik —

„Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem.“

— Milan Rastislav Štefánik —

„Žil som krásny život. Prežíval som večnosť v sekundách.“

— Milan Rastislav Štefánik —

„Pokiaľ dýcham, dúfam. Národu sa nedáva, len žobrákovi, národu sa treba obetovať.“

— Milan Rastislav Štefánik —

„Veriť, milovať, pracovať.“

— Milan Rastislav Štefánik —

„Verím vo vývoj vedy, a preto vo vývoj všetkého, čo je šľachetné a spoločenstvu prospešné.“

— Milan Rastislav Štefánik —

„Som Slovák telom i dušou – neznám lásky polovičatej.“

— Milan Rastislav Štefánik —
Ďalšie výroky a myšlienky

Činnosť spoločnosti

Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika je občianske združenie, ktoré rozvíja a organizuje svoju činnosť v zmysle myšlienkového odkazu M. R. Štefánika v duchu zásad vlastenectva, humanizmu a demokracie.

Viac o činnosti

Medzinárodný pochod

Medzinárodný pochod k pocte
Milana Rastislava Štefánika
Sobota - 20. júla 2024.

Viac informácií

Spoločnosť
Milana Rastislava Štefánika

34 rokov činnosti
viac ako 1000 členov
14 miestnych
klubov