Časopis Bradlo

Vydáva Spoločnosť M. R. Štefánika od svojho vzniku v r. 1990. Vychádza obvykle 2x ročne a je zasielaný členom SMRŠ. Prináša články o M. R. Štefánikovi a iných významných osobnostiach našich dejín, o činnosti SMRŠ a iných organizácii atd. Na tejto stránke nájdete aktuálne vydanie časopisu v elektronickej podobe.

Partneri