Miestne kluby

Miestne kluby sú základnou organizačnou zložkou Spoločnosti M. R. Štefánika. Zakladajú sa v miestach, kde je najmenej 5 členov SMRŠ, ustanovenie a zrušenie klubu schvaľuje Valné zhromaždenie.  Klub SMRŠ plní úlohy v okruhu svojej pôsobnosti v zmysle stanov a koordinácie s výborom SMRŠ. V súčasnosti kluby existujú a pôsobia v týchto mestách:

Partneri