Kontakty

Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika, o.z.

Poštová adresa:
Mgr. Mária Gallová
Spoločnosť M.R. Štefánika
Moskovská 22
974 04 Banská Bystrica

Sídlo:
Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika, o.z.
Národný dom Štefánikov / Námestie M. R. Štefánika 10/19
90613 Brezová pod Bradlom,
Slovenská republika

GPS: 48°12'20.8"N 16°58'51.9"E
GPS: 48.205775, 16.981093 (desatinný systém)

reg. čislo: VVS/1-900/90-121
IČO: 00682756
IBAN: SK03 0900 0000 0000 3724 3196
BIC: GIBASKBX 
(Slovenská sporitelna a.s.)

Kontakty

Kontaktný email:
info@mrstefanik.sk

Ing. Peter Novotňák
predseda Spoločnosti M.R. Štefánika
predseda@mrstefanik.sk

Mgr. Marika Gallová
podpredseda Spoločnosti M.R. Štefánika
marika.gallova@gmail.com

Branislav Neumair
podpredseda Spoločnosti M.R. Štefánika
branislav.neumair@mrstefanik.sk

RSDr. Jozef Buffa
PR manažér Spoločnosti M.R. Štefánika
jozef.buffa@mrstefanik.sk

Partneri