Múzeum Milana Rastislava Štefánika v Košariskách

Múzeum Milana Rastislava Štefánika v Košariskách je súčasťou Slovenského národného múzea – Múzea Slovenských národných rád. Bolo otvorené v roku 1990 v rodnom dome M. R. Štefánika. Od roku 2005 je k dispozícií návštevníkom nová expozícia, ktorá má memoriálny charakter a víta návštevníka v novej podobe. V rodnom dome, evanjelickej fare v Košariskách, akoby sa prostredníctvom osobných, často mimucióznych memorabílií prenášala atmosféra veľkého sveta, v ktorom sa Štefánik celý život pohyboval a stal sa mu druhým domovom. Aj prostredníctvom kolekcie vystavených predmetov a M. R. Štefánik skoro po 100 rokoch vrátil domov, do domu, kde sa narodil - pod Bradlo.

História

Múzeum Milana Rastislava Štefánika vzniklo v roku 1990 ako vysunuté pracovisko, expozícia, Múzea Slovenských národných rád v Myjave a preto je i súčasťou Slovenského národného múzea. Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo dňa 21. júla 1990 pri príležitosti 110. výročia narodenia generála Milana Rastislava Štefánika.

Múzeum sa nachádza v bývalej košarišskej evanjelickej fare, ktorú postavil v roku 1878 Pavol Štefánik, otec M. R. Štefánika. Pavol Štefánik bol prvým farárom v obci, ktorá sa krátko predtým osamostatnila od Brezovej.

V roku 2005, pri príležitosti 125. výročia narodenia M. R. Štefánika, bola verejnosti sprístupnená nová expozícia, ktorá má memoriálny charakter a víta návštevníka v novej podobe.

V júli roku 2015 k 135. výročiu narodenia M. R. Štefánika prišlo k reinštalácií expozície, kde boli doplnené málo známe a veľmi zaujímavé osobné predmety z pozostalosti Štefánika. Medzi nimi návštevník nájde napr. Štefánikovu leteckú bundu, ktorú mal oblečenú v čase havárie lietadla, osobný kufrík s jeho iniciálami a predmety cudzokrajnej etnografie, ktoré si ako vášnivý zberateľ priniesol z ciest po svete. V prvom rade je však zreinštalovaná prvá miestnosť, aby v návštevníkovi vyvolala predstavu jeho rodného kraja. Expozícia je doplnená zaujímavými myšlienkami a citátmi tohto veľkého človeka.

Otváracie hodiny

október – apríl 
utorok – piatok
od 8.30 h do 16.30 h
máj – september
utorok – nedeľa
od 8.00 do 16.00 h


tel.: +421 34 6242 626
tel.: +421 34 2452 111
tel.: +421 918 905 925

e-mail: muzeum@stefanik.net

e-mail: info@stefanik.net

Viac informácii nájdete na stránke Slovenského národného múzea...

Partneri