OCENENIE PRE SPIŠSKONOVOVESKÚ KNIHU

Dňa 9. apríla 2024 sa konalo slávnostné vyhodnotenie 32. ročníka celoslovenskej
súťaže o Najkrajší kalendár Slovenska 2024 a 17. ročníka súťaže o Najkrajšiu knihu
a propagačný materiál o Slovensku za rok 2023.
Prestížnu súťaž organizuje Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu
novinárov. Porota udelila monografii DEJINY ŽIDOV V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI, ktorú
vydalo OZ PRO MEMORY v spolupráci so Židovským kultúrnym inštitútom
v Bratislave vynikajúce 3. miesto. Za autorský kolektív ocenenie prevzala Ružena
Kormošová.
Slávnostné udeľovanie ocenení bolo spojené s vernisážou výstavy najlepších diel,
ktorá bude trvať do začiatku mája v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej
Bystrici. Výstava ocenených kníh o regiónoch, mestách a obciach, propagačných
materiálov a kalendárov bude potom putovať po vybraných mestách Slovenska.
Účastníkom prišla na záver zahrať aj pravá terchovská muzika, ktorej históriu
spracovala obec Terchová vo víťaznej knihe.

Text a fotografie: Archív Klubu SMRŠ Spišská Nová Ves

Partneri