Celoslovenské  spomienkové stretnutia k 105. výročiu návratu M. R. Štefánika do vlasti

Každoročne sa členovia a sympatizanti Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika (SMRŠ) i občania našich miest a obci stretávajú na spomienkových stretnutiach pri pamätníkoch jednej z najvýznamnejších  osobnosti našich moderných dejín - generála PhDr. M. R. Štefánika.

     Nebude tomu inak ani tento rok. Spomienkové stretnutia na Slovensku  začnú, 2.5.2024 o 10:00  v Ivanke pri Dunaji, pietnou spomienkou tragického úmrtia gen. M. R. Štefánika a jeho talianskeho sprievodu.

     Miestni obyvatelia sa spoločne organizovaným sprievodom presunú od Informačného bodu k Mohyle generála M. R. Štefánika, kde sa bude konať od 10:45 kladenie vencov a príhovory za doprovodu Čestnej stráže  Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

     V rodnom kraji M. R. Štefánika bude ťažisko spomienkových stretnutí,  v dňoch 3. a 4. mája 2024, v Košariskách, Brezovej pod Brdlom a na Bradle.   Prehľad sprievodných podujatí je uvedený v plagáte na záver článku a v MENU na našej webovej stránke v priečinku NA STIAHNUTIE. Organizátori pripravili zaujímavé akcie a tešia sa na účasť širokej verejnosti.  

     V sobotu 4. mája 2024 o 08:00 odštartuje už 5. ročník „Cyklojazdy ŠTEFÁNIK100“. Cestní cyklisti si pripomenú tragickú smrť  M. R. Štefánika  cyklojazdou  štartom od jeho Mohyly  pri Ivánke p. B.  Trasa vedie na Mohylu na Bradle a potom späť na miesto štartu.  Dĺžka trasy má vždy najmenej 100 míľ. Posledný  ročník mal dĺžku 179.   

     Prekvapením tohoročných spomienkových stretnutí bude akcia pripravená Generálnym štábom Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Jedná sa o Slávnostnú prísahu nových príslušníkov OS SR na Bradle pri Mohyle Milana Rastislava Štefánika. Po prvýkrát v histórii vykonajú tento slávnostný akt na mieste posledného odpočinku prvého generála   Ozbrojených síl ČSR a taktiež  OS SR M. R. Štefánika.

Prísaha sa bude konať 11. mája a o programe tejto výnimočnej akcie  budeme včas informovať.

     Na záver žiadame kluby SMRŠ o zaslanie krátkych a výstižných  informácii o spomienkových stretnutiach v ich regióne.

Autor textu:   Jozef Ivan Buffa

Plagát a podklady pre grafiku dodané hlavným organizátorom.

Partneri