Končí rok generála Milana Rastislava Štefánika

Pri príležitosti 140. výročia narodenia M.R. Štefánika končí „Rok Milana Rastislava Štefánika“, vyhlásený vládou SR od 4.5.2019 do 21.7.2020. Tieto dva dátumy sú medzníkmi v živote tejto najvýznamnejšej osobnosti našich novodobých dejín.

M.R. Štefánik sa narodil 21.júla 1880 v Košariskách, okres Myjava. Zahynul 4.mája 1919, spolu s tromi talianskymi vojakmi, pri havárií lietadla neďaleko Ivanky pri Dunaji. Za necelých 39 rokov života sa M.R. Štefánik stal významným diplomatom, vojakom - generálom ozbrojených síl Francúzska, vedcom na poli astronómie, fotografom a hlavne politikom. 

Prezidentka Slovenskej republiky  Zuzana Čaputová  pri ostatnom  kladení vencov k jeho pamätníku  v Ivanke pri Dunaji dňa 4.5.2020 uviedla:   „Milan Rastislav Štefánik  bol naozaj veľmi komplexná a vzdelaná osobnosť. Preukázal sa nielen svojím rozhľadom, ale aj obrovskou odvahou a najmä tým, že sa zaslúžil o vznik Československej republiky.“

V rámci záveru Roka Štefánika uverejnil týždenník ŽIVOT  v čísle 39 na stranách 30-33 reportáž  Po stopách velikána. Táto r eportáž popisuje cestu členov Spoločnosti M.R. Štefánika – Márie Gallovej, Jána Gálika, Branislava Neumaira a Petra Novotňáka - po najvýznamnejších miestach spojených s rodným krajom M.R. Štefánika. Dávame do pozornosti tento článok, ktorý je svojím obsahom poučný a zároveň inšpirujúci pre členov i sympati-zantov S MRŠ.

Obsah tohoto článku zverejníme po súhlase vydavateľa, ktorý je vykonávateľom autorských práv. 

Text: Jozef Buffa

Partneri