OTVORENIE NOVEJ PUTOVNEJ VÝSTAVY O ŠTEFÁNIKOVI

     Dňa 13. mája 2021 sa pod záštitou primátora mesta Spišská Nová Ves Ing. Pavla Bečarika konalo v aule Gymnázia na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi slávnostné otvorenie novej celoslovenskej putovnej výstavy MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK – STOPY ŽIVOTA. Otvorenia sa zúčastnili ako hostia zborový farár a senior Tatranského seniorátu ECAV Mgr. Jaroslav Matys, vedúca oddelenia školstva MsÚ Ing. Dana Mrnková, čestný člen SMRŠ vedec-astronóm RNDr. Vojtech Rušin, DrSc., členka Správnej rady SMRŠ Mgr. Jolana Prochotská, zástupca Múzea Spiša historik PhDr. Martin Furmanik, PhD., predseda MO Slovenské zväzu astronómov František Sejut, zástupcovia pedagogického zboru a gymnazistov.

     Výstava, ktorú realizuje Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika na Slovensku, pozostáva z úvodného informačného rollupu a 8 rollupov, ktoré pútavou formou približujú rôzne stránky Štefánikovho života. Autorkou a kurátorkou výstavy je dlhoročná pedagogička PhDr. Ružena Kormošová, PhD. a odborným konzultantom PhDr. Mgr. Pavol Kanis, CSc. Výstava sa organizuje s finančnou podporou predsedu vlády Slovenskej republiky. Odbornú pomoc autorke poskytli viaceré archívy, inštitúcie a osobnosti a na jej grafickom spracovaní sa podieľal Ing. Jozef Šivec.

      Samotná autorka a zároveň kurátorka tejto výstavy pani Kormošová v príhovore pri jej otvorení uviedla:  „Úloha pripraviť výstavu o generálovi M. R. Štefánikovi pre školy vo vekovom rozhraní od žiakov základnej školy až po maturantov bola pre mňa veľkou výzvou. Oslovila ma iniciatíva Spoločnosti s názvom Štefánik do škôl, ktorej cieľom je sprístupniť a priblížiť Štefánika mladým ľuďom. Využila som svoje viacročné skúsenosti z pedagogickej praxe i historického výskumu a zhostila sa tejto aktivity s veľkým rešpektom. V učebniciach a na vyučovaní sa právom zdôrazňuje Štefánikova činnosť v službách česko-slovenského odboja. V neľahkých podmienkach prvej svetovej vojny otvoril cestu T. G. Masarykovi a E. Benešovi do najvyšších politických a spoločenských kruhov v Paríži. Poukazuje sa na jeho diplomatické poslanie pri formovaní československých légií a pri vzniku samostatného štátu Čechov a Slovákov. Chcela som však poukázať a maximálne objektívne priblížiť tiež jeho rodinné zázemie, študentské roky, jeho vedecký, spoločenský aj politický život a dotknúť sa jeho súkromného života. Chlapec zo skromných pomerov slovenskej evanjelickej rodiny z Košarísk s nesmiernou túžbou po naplnení svojho sna odišiel do Paríža, kde sa stretol s vedeckou špičkou francúzskej astronómie. Získal si priazeň svetových bádateľov Slnka ako predvídavý vedec. Precestoval (okrem Antarktídy) celý svet, fotografoval, starostlivo vyberal poštové ˏkartôčkyˊ, ktoré posielal svojim príbuzným. Predkladal rôzne patenty. Neobyčajná bola jeho vojenská kariéra. Technická zručnosť ho priviedla k lietaniu. Stal sa zakladateľom vojenskej meteorológie. Štefánik vynikol vo viacerých oblastiach, kde bol vlastne amatérom. Bol energický, priebojný, oddaný svojej práci. Vynikal schopnosťou empatie, osobným šarmom, s ľahkosťou predkladal argumenty. Za svojich necelých 39 rokov dokázal mimoriadne veľa pre slovenský národ, čím sa stal našou najvýznamnejšou osobnosťou novodobých slovenských dejín. Právom môže byť pre vás, mládež, hrdinom – vzorom.“

     Spišskonovoveské gymnázium pod vedením riaditeľa Mgr. Jozefa Kačengu sa zhostilo čestnej úlohy byť pilotnou strednou školou na Slovensku, kde bola výstava otvorená a sprístupnená žiakom.

     Pilotnou základnou školou bude ZŠ M. R. Štefánika v Spišskej Belej, ktorej ministerstvo školstva udelilo čestný názov pred piatimi rokmi ako prvej na Spiši.

O otvorení výstavy pripravila TV REDUTA reportáž pod názvom Štefánik ako vzor v piatok 14. mája 2021.

Link: https://www.snv.sk/archiv?video=210514-2

Autor: Jozef Buffa podľa informácie PhDr. Ruženy Kormošovej, PhD.
Foto: Mgr. Jolana Prochotská a Tomáš Repčiak

Partneri