Preložené stretnutie stredoškolskej mládeže na Štefáničke

Miestny klub  Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika  (SMRŠ)  Brezno s podporou  VÚC Banská Bystrica, Nadáciou SPP a mestom Brezno pripravil, pri príležitosti 104. výročia tragického úmrtia generála Štefánika, spomienkové stretnutie stredoškolskej mládeže na chate M. R. Štefánika pod Ďumbierom. 

     Pôvodne sa malo toto stretnutie konať dňa 4.mája 2023, no pre veľmi zlé počasie ho museli organizátori preložiť na iný termín. 

      Novým termínom konania tohoto stretnutia je  9. jún 2023. Stretnutie začne zrazom účastníkov na Trangoške v dobe 08.00-09.00  a výstupom na chatu generála M. R. Štefánika pod Ďumbierom. 

       Okrem termínu stretnutia zostáva v platnosti  predtým dohodnutý  jeho program: 

Program stretnutia:

08.00 - 09.00 - zraz na Trangoške
09.00 - 10.00 – výstup na chatu M. R. Štefánika
11.00 - pietny akt položenia venca
11.00 - 13.00 - návrat na Trangošku
13.30 - odchod do Brezna     

Opravený plagát tohoto stretnutia

Partneri