Ročné zúčtovanie dane musí byť podané zamestnávateľovi do 15.februára

     Upozorňujeme  členov a spolupracovníkov  Spoločnosti M.R. Štefánika, že pokiaľ sú rozhodnutí poskytnúť 2% nášmu občianskemu združeniu SMRS,  musia požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane do pondelka  15. februára!

     K splneniu je treba:

  • dohodnúť sa zo zamestnávateľom, či dá prednosť klasickej alebo elektronickej pošte pri zasielaní podkladov,  
  • žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania je potrebné doručiť zamestnávateľovi v listinnej forme. V elektronickej forme len vtedy, ak sa dohodnete so zamestnávateľom, že to pošlete v elektronickej forme.
  •  so žiadosťou je potrebné predložiť aj všetky potvrdenia o príjmoch od ostatných zamestnávateľov,
  • žiadosť môže podať zamestnanec ak mal v roku 2020 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti a príjmy, ktoré sa vyberajú zrážkou,
  • o ročné zúčtovanie môže požiadať ktoréhokoľvek zamestnávateľa, u ktorého pracoval v zdaňovanom období,
  • pri podávaní žiadosti nezabudnite okrem osobných údajov vyznačiť aj ďalšie oddiely, ktoré Vám môžu čo to ušetriť  (ide o nezdaniteľnú časť základu dane na manžela či manželku,  ale aj ak si šporíte v tretom pilieri),
  • daňový bonus môžete získať tiež na dieťa alebo za zaplatené úroky z hypotéky (ktorá musí byť účelová, na nadobudnutie, rekonštrukciu či výstavbu),
  • nezabudnite  tiež, že to o čo žiadate v ročnom zúčtovaní musíte vydokladovať,  čiže  všetko, čo žiadate musíte doložiť k žiadosti,  vrátane potvrdení o zdaniteľných príjmov od iných zamestnávateľov, pokiaľ ste nepracovali v zdaňovanom období len u jedného zamestnávateľa, 
  • ak chcete poukázať podiel zaplatených daní určenému prijímateľovi, tzv. 2 %, musíte zaškrtnúť možnosť o vystavení potvrdenia o zaplatení dane z príjmov v poslednej siedmej časti žiadosti o ročné zúčtovanie. Potom je už na rade zamestnávateľ.

     Ak zamestnávateľ dostane všetky potrebné doklady,  ročné zúčtovanie vykoná do 31.marca 2021. Následne zamestnávateľ doručí zamestnancovi do 15. apríla potvrdenie o zaplatení dane na účel poukázania 2 resp. 3 %  z vybranej dane neziskovým organizáciám a do 30. apríla doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní. 

     Poukázaním 2% vybranému subjektu len presmerujeme časť svojej dane tam, kde si  vyberiete.  Inak by išli do štátneho rozpočtu a boli by prerozdeľované v rámci položiek štátneho rozpočtu.

Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika, o.z.
Národný dom Štefánikov / Námestie M. R. Štefánika 10/19
90613 Brezová pod Bradlom,
Slovenská republika

Slovenská sporiteľňa:     IČO:  00682756,        IBAN:  SK03 0900 0000 0000 3724 3196,  BIC“ GIBASKBX

Text:  Jozef  Buffa

Ilustračné foto:  autor     

                                                                                                           

Partneri