Sto ruží pre Štefánika

Spomienkový projekt v Roku Milana Rastislava Štefánika

Správna rada Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika (SMRŠ) v roku 2018 schválila spomienkový projekt STO RUŽÍ PRE ŠTEFÁNIKA, ktorého cieľom je pri príležitosti Roka Štefánika, ktorý vyhlásila Vláda SR, vysadiť na území Slovenska sto ruží. Ale nie ruží hocijakých... Jedná sa o ruže pomenované po generálovi M.R. Štefánikovi.

Mestá, kde sú kluby SMRŠ alebo školy a ustanovizne nesúce meno Milana Rastislava Štefánika bude zdobiť ruža „Generál Štefánik“. Túto sadovú kríčkovú ružu fialovo–červenej farby vyšľachtil a v roku 1931 uviedol na trh svetoznámy český pestovateľ Jan Böhm pod názvom „Generál Štefánik“. Pri svojich cestách do Olomouca ju v Rozáriu objavila Mgr. Jolana Prochotská, ktorá je spolu s MUDr. Pavlom Masarykom spoluautorkou tohto projektu.

Spoločnosť M.R. Štefánika objednala u pestovateľa M. Šípa 100 kríčkov týchto ruží a rozposlala ich záujemcom o jej zasadanie. Do konca novembra 2019 bolo rozposlaných 50 kríčkov. Sú vysadené v mnohých mestách (v niektorých aj na viacerých miestach), ako napríklad v Banskej Bystrici, Brezne, Dolnom Sŕní, Dudinciach, Ivanke pri Dunaji, Kežmarku, Košariskách, Košiciach, Lučenci, Partizánskom, Piešťanoch, Rimavskej Sobote, Spišskej Novej vsi, Spišskej Belej, Spišských Vlachoch, Tajove, Trenčianskych Tepliciach, ale aj v českom meste Frenštát pod Radhoštěm.

Ostatných 50 kríčkov je zazimovaných a budú vysadené ďalšími záujemcami na jar 2020. Záujemcovia o vysadenie kríčku tejto ruže spojenej s menom generála M.R. Štefánika majú možnosť prihlásiť sa o jej odber na adrese masaryk@kiosmail.sk

Partneri