Výstava o návšteve prezidenta T. G. Masaryka v Nitre v roku 1923

Členovia nitrianskeho klubu Spoločnosti M. R. Štefánika sa 22. júna 2023 navštívili v Ponitrianskom  múzeu v Nitre výstavu „Návšteva T.G. Masaryka v Nitre“. Výstava reaguje na sté výročie návštevy prvého prezidenta Československej republiky (ČSR) v našom meste. Bola otvorená 9.6.2023 a potrvá do 23.augusta 2023. Autorkou výstavy je PhDr. Katarína Beňová. Pani kurátorka nás na výstave osobne sprevádzala a zaviedla nás do Veľkej dvorany v ktorej sa výstava koná.

      Táto dvorana bola svedkom mnohých výnimočných udalostí, okrem návštevy prezidenta, tu bol 28.10.1918 vyhlásený vznik ČSR. Pri vstupe do sály nás sprevádzali fanfáry zo Smetanovej opery Libuša. Rovnako tomu bolo aj 12.augusta pred 100 rokmi, keď T. G. Masaryk zavítal na tri hodiny do Nitry. Osobne ho privítali dve najdôležitejšie osobnosti mesta a to starosta Šebesta a nitriansky župan Janko Jesenský. Privítanie sa konalo na vtedajšom Štefánikovom námestí, dnes Svätoplukovo. Mimochodom v tom čase bolo v Nitre aj Masarykovo námestie, ktoré je pred budovou dnešného krajského súdu, kde neskôr stála socha nášho prvého prezidenta, ktorej iniciátorom vytvorenia a vztýčenia bol Janko Jesenský. Manželky obidvoch predstaviteľov mesta boli oblečené v krojoch a vítali vzácnu návštevu chlebom i soľou. V suite pána prezidenta sa nachádzali vzácni hostia a to minister zahraničných vecí E. Beneš ako aj náš veľvyslanec vo Francúzsku Štefan Osuský. Po prijatí na Štefánikovom námestí sa hostia presunuli k Župnému domu, kde boli pozdravení legionármi. Pána prezidenta pozdravil aj biskup Karol Kmeťko, zástupcovia Sokolskej obce, ale aj rôzne odbory a politické strany, ktoré sa sťažovali na nepriaznivé podmienky života občanov mesta Nitra.

     Návšteva pána prezidenta pokračovala smerom ku Kalvárii, kde bol položený základný kameň pre výstavbu sirotinca. Dnes sa v tých priestoroch nachádzajú niektoré oddelenia Nitrianskeho Policajného zboru. Po troch hodinách bola návšteva prezidenta v Nitre ukončená a ten sa potom aj so svojou suitou vrátil do svojho letného sídla v Topoľčiankach.

     Artefakty, ktoré sú súčasťou výstavy pochádzajú z rôznych zdrojov. Napr. prezidentove odevy sú zapožičané z Múzea v Hodoníne. Tieto odevy venovala dcéra prezidenta Alica svojmu známemu a ten ich neskôr predal mestu Hodonín. Ide skôr o ľahšie vojenské odevy, aj keď je o prezidentovi známe, že v časoch, keď pôsobil v Ríšskom sneme chodil vo veľmi elegantných oblekoch. Porcelánový jedálenský servis je zapožičaný z kaštieľa v Topoľčiankach, fotografické, novinové a iné dokumenty pochádzajú zo Štátneho archívu v Nitre.

   Výstava je veľmi pôsobivá, nachádza sa v krásnej secesnej sále, ktorá tomuto účelu veľmi vyhovuje, v strede sály dominuje plyšový koberec na ktorom je dobový pracovný stôl, na ňom je umiestnená busta T. G. Masaryka, spoločná fotografia s manželkou Charlotte a s dcérou Alicou ako aj fotografie z rodinných albumov jeho dcéry Oľgy a vnúčat.  

     Pani PhDr. Kataríne Beňovej a Ponitrianskemu múzeu k tejto výnimočne vydarenej výstave je potrebné zablahoželať ako aj poďakovať sa. Do určitej miery sme boli aj nostalgickí, mali sme pocit, že v tej delegácii veľmi chýbal M. R. Štefánik, ale to je už iná kapitola, ktorá súvisela s jeho predčasným tragickým koncom.

     Vám naši milí členovia z ostatných klubov Spoločnosti M. R. Štefánika odporúčame, ak by vaše kroky viedli do Nitry, neobíďte túto výstavu, ktorá bude otvorená do 23. augusta 2023. 

Autor textu:    Mária Kadlečíková 
Fotografie:      Michal Borguľa, Klub M. R. Štefánika v Nitre

Partneri