Delegácia Spoločnosti M.R. Štefánika prijatá veľvyslancom Francúzska v SR

Dňa 9.6.2020 prijal mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Francúzska v SR Jeho Excelencia Christophe Léonzi delegáciu Spoločnosti M.R. Štefánika (S MRŠ), vedenú jej predsedom Petrom Novotňákom. Cieľom stretnutia boli otázky spolupráce Veľvyslanectva Francúzska so S MRŠ.

Obidve strany sa dohodli na príprave  Memoranda o spolupráci Veľvyslanectva Francúzska so S MRŠ.   Pán veľvyslanec sľúbil podporiť zámer organizátorov Leteckých dní 2021  prizvať slávnu Patrouille de France do Piešťan,  osobne prispeje pozdravným príhovorom  do zborníka pripravovaného k 30. výročiu S MRŠ, ako aj ku knihe "M. R. Štefánik a vznik Česko-Slovenska - v dokumentoch piatich svetadielov", ktorú finalizuje k uvedenému výročiu a najmä k 140. výročiu narodenia Štefánika, člen S MRŠ Miroslav Musil.

Predmetom rokovania bola i podpora zámeru vysielať študentov a mladých bádateľov do Francúzska s cieľom vyhľadávania ešte neprebádaných archívnych dokumentov spojených so životom M.R. Štefánika. 
                                                                                                                                                                                                          Text: Miroslav Musil, Foto: archív S MRŠ

Partneri