JUBILEÁ ŠTEFÁNIKOVEJ SPOLOČNOSTI

     Dňa 29. apríla 2021 sa v Múzeu Spiša v priestoroch Provinčného domu konalo pracovné stretnutie predsedníctva Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika (SMRŠ), ktorá v duchu humanizmu a demokracie šíri odkaz generála Štefánika a  sprostredkováva nové informácie a vedomosti o jeho živote a diele.

Stretnutie so zástupcami mesta a vedením spišskonovoveského klubu inicioval jej súčasný predseda genmjr. v. v. Ing. Peter Novotňák. Prítomní boli 1. podpredseda Branislav Neumair, 2. podpredsedníčka a šéfredaktorka časopisu Bradlo Mgr. Mária Gallová a čestný člen SMRŠ vedec-astronóm RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Na stretnutie boli pozvaní súčasný primátor mesta Ing. Pavol Bečarik a bývalý primátor mesta a zároveň čestný člen klubu SMRŠ PhDr. Ján Volný, PhD.

Na tomto stretnutí bola slávnostne uvedená do života pamätnica k 30. výročiu SMRŠ pod názvom Od Bradla k Bradlu, ktorej prvé výtlačky boli darované prítomným.

     Keďže spišskonovoveský klub si v tomto roku pripomína 10. výročie vzniku, vedenie Spoločnosti vyjadrilo vďaku za doterajšiu činnosť a ocenilo predstaviteľov mesta i klubu za šírenie štefánikovskej tradície.

Predseda SMRŠ v svojom príhovore zdôraznil, že „spišskonovoveský klub patrí k veľmi aktívnym klubom na Slovensku“, ocenil, že členka klubu SMRŠ Mgr. Jolana Prochotská bola iniciátorkou a spoluorganizátorkou celoslovenskej akcie Sto ruží pre Štefánika. Vďaka predsedníčke PhDr. Ružene Kormošovej, PhD. a ďalším členom spišskonovoveského klubu sa na Spiši v spolupráci so samosprávami miest Spišská Nová Ves a miest Gelnica, Kežmarok, Krompachy, Levoča, Poprad, Spišská Belá, Spišské Podhradie a Spišské Vlachy podarilo vysadiť 28 parkových ruží Generál Štefánik a slávnostne odhaliť k nim tabule.

     Na pracovnom stretnutí uviedli do života aj knihu Milan Rastislav Štefánik – Z poetického pera autorských spomienok (vydala SMRŠ v roku 2020, jej súčasťou je aj audio CD s nahrávkami básní v podaní Evy Kristínovej a Jozefa Šimonoviča a záložka s informáciami o ruži Generál Štefánik), posúdili a odsúhlasili celoslovenskú putovnú výstavu o Štefánikovi pre základné a stredné školy.

     V popoludňajších hodinách primátor mesta s  1. viceprimátorom Ing. Jozefom Gondom, 2. viceprimátorom PaedDr. Dávidom Demečkom a prednostom MsÚ Ing. Jozefom Naščákom položili spolu so zástupcami predsedníctva SMRŠ a zástupcami klubu vence pri pamätníku gen. M. R.  Štefánika pri príležitosti 102. výročia jeho úmrtia.

     O podujatí informovalo mesto na svojej FB stránke a regionálna TV Reduta odvysielala  30. apríla 2021 príspevok pod názvom Spomienka na M. R. Štefánika.  Link:   https://www.snv.sk/archiv/?video=210430-2

Autor: PhDr. Ružena Kormošová, PhD.
Foto: Vladimír Krempaský

Partneri