Rok M.R. Štefánika

Rok 2019 bude Rokom Milana Rastislava Štefánika. Na návrh Ministerstva kultúry (MK) SR to na stredajšom rokovaní schválila vláda. Vyhlásenie vzdáva hold jednej z najvýraznejších osobností novodobých slovenských dejín a zároveň reflektuje na výročie, ktoré si v prípade osobnosti Štefánika Slovensko pripomenie. 

„Tento rok 4. mája uplynie 100 rokov od tragickej smrti M. R. Štefánika neďaleko Ivanky pri Dunaji, na 21. júla 2020 zasa pripadá 140. výročie jeho narodenia sa v Košariskách pri Brezovej pod Bradlom,“ pripomína MK.

„Obe tieto výročia sú zároveň rámcom pre aktivity pripomínajúce si v rokoch 2019 až 2020 osobnosť M. R. Štefánika a budú tiež príležitosťou na zveľadenie lokalít, ktoré sú späté s jeho menom,“ dodal rezort v dôvodovej správe. Jedným z prvých podujatí bude 4. mája 2019 výjazdové rokovanie vlády SR, ktoré sa uskutoční v regióne spätom so životným príbehom jedného zo zakladateľov 1. ČSR.

Rezort pripomína, že na základe jeho iniciatívy vznikol prípravný výbor na koordináciu podujatí k významným výročiam Štefánika v rokoch 2019 a 2020. Prípravný výbor bol zložený zo zástupcov ústredných orgánov štátnej správy, Kancelárie Národnej rady SR, samospráv, spolkov, Slovenskej akadémie vied a médií. „Úlohou prípravného výboru bolo zostaviť kalendárium podujatí, najmä ich koordináciu, aby sa podujatia programovo a termínovo neprekrývali, neboli duplicitné a boli na primeranej umeleckej a spoločenskej úrovni s ohľadom na význam oslavovaných jubileí,“ vysvetlil rezort. Podujatia a aktivity sú kombináciou celoslovenských, regionálnych a miestnych podujatí a podujatí realizovaných v zahraničí.

Celková výška požadovaných finančných prostriedkov na tieto podujatia je 3 853 222 eur, z toho v roku 2019 2 305 102 eur a v roku 2020 1 548 120 eur. Podľa návrhu by mali byť finančné prostriedky pridelené z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa jednotlivým hlavným organizátorom podujatí.Ďalšie podujatia organizované k významným výročiam Štefánika v rokoch 2019 a 2020 budú financované z vlastných alebo dotačných zdrojov, napríklad v prípade úspešnosti projektu z verejnoprávneho dotačného Fondu na podporu umenia.

Osobnosť Štefánika si pripomenie aj Slovenská pošta, ktorá má 3. mája 2019 vydať známku Československé légie a M. R. Štefánik.

Mediálnymi partnermi Roka Milana Rastislava Štefánika budú prioritne verejnoprávne inštitúcie Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) a Rozhlas a televízia Slovenska.

Partneri