Spomienková slávnosť 102. výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika

     Dňa 3.5.2021, predvečer dňa, v ktorom pred 102 rokmi zahynul generál Milan Rastislav Štefánik pri svojom návrate do vlasti,  sa konala na Bradle Spomienková slávnosť za účastí najvyšších predstaviteľov štátu.

     K Mohyle generála Štefánika na Bradle položili vence: prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, predseda Národnej rady SR Boris Kollár, ministerka kultúry SR Natália  Milanová, J.E. veľvyslanec Francúzska v SR Christophe Léonzi, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav  Baška,  generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Ivan Eľko,  delegácia vedená štátnym tajomníkom MO SR  Marianom Majerom a náčelníkom  Generálneho štábu OS SR generálom Danielom Zmekom,  delegácia primátorov a starostov Brezovej, Myjavy, Košarísk a Priepasného, delegácia Spoločnosti M.R. Štefánika vedená jej predsedom Petrom Novotňákom a ďalší predstavitelia štátnej správy,  verejnej samosprávy i jednotlivci.

     Po položení vencov privítal všetkých účastníkov spomienkovej slávnosti primátor Brezovej pod Bradlom  Jaroslav Ciran. Život a dielo M. R. Štefánika pripomenuli  vo svojich vystúpeniach prezidentka  SR, predseda NR SR, ministerka kultúry, predseda TSK a generálny biskup  ECAV.  Na záver pietneho aktu zaznela na Mohyle večierka.

     Program Spomienkovej slávnosti pokračoval prehliadkou  novovybudovaného INFOBODU, ktorý predstavili jeho autori architekti Martin Šlahor a Miloš Varga. Verejnosť si mohla po oficiálnom predstavení  pozrieť  videodokument „Dušan Samuel Jurkovič –mohyla generála Štefánika na Bradle“ a panelovú výstavu „M. R. Štefánik a tí, čo ho nasledovali“. 

     Spomienková slávnosť  bola ukončená tradičným regionálnym zapálením vatier v rohoch Mohyly gen. M. R. Štefánika primátorom Myjavy Pavlom Halabrínom a Brezovej pod Bradlom  Jaroslavom Ciranom, starostom Košarísk Štefanom Antolom a Priepasného Petrom Czerem. Tým asistovali predseda TSK Jaroslav Baška a predseda Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika Peter Novotňák aj so svojím  1. podpredsedom Branislavom Neumairom.

Autor: Jozef Buffa
Foto: autor

Partneri