Uplynulo 102 rokov od tragickej smrti M.R. Štefánika

     Každoročne  si  v prvom májovom týždni  pripomína slovenská verejnosť  tragickú smrť  generála PhDr. Milana Rastislava Štefánika, pri havárii lietadla Caproni Ca 33, ktorým sa vracal 4.5.1919 z Talianska do svojej vlasti. 

      Na týchto spomienkových stretnutiach a kladení vencov k pamätníkom  M.R. Štefánika sú členovia a sympatizanti našej Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika (SMRŠ) neodmysliteľnou súčasťou. 

     Tento rok ako prví položili už  29.4.2021 vence k Pamätníku M.R. Štefánika v Spišskej Novej Vsi členovia predsedníctva správnej rady SMRŠ, Klubu SMRŠ SNV a delegácia mesta  vedená primátorom Pavlom Bečiarikom. Stalo sa tak v rámci spoločného rokovania  vedenia mesta s vedením Spoločnosti M.R. Štefánika a klubu SMRŠ SNV, ktorý oslavoval 10. výročie svojho založenia.

     Dňa 3.5.2021 položili v rámci Spomienkových osláv  na Bradle vence najvyšší predstavitelia SR, pani prezidentka  Zuzana Čaputová, predseda NR SR Boris  Kollár, Ministerstva obrany SR a Generálneho štábu Ozbrojených síl SR, zástupcovia vedenia i klubov  SMRŠ a ďalší predstavitelia štátnej i verejnej správy.  

     Presne 102. rokov po tragickej havárií  položili vence k pamätníku M.R. Štefánika pri Ivanke pri Dunaji predseda vlády SR, Minister obrany SR s Náčelníkom GŠ OS SR, zástupcovia klubu SMRŠ v Bratislave a ďalších spoločenských organizácii.                                                    

     Župan  Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba položil veniec k pamätníku M. R. Štefánika na Pribinovej ulici v Bratislave.

     Zástupcovia SMRŠ a bratislavského klubu SMRŠ položili v podvečerných hodinách 4.5.2021 veniec k pamätníku M.R. Štefánika na Nábreží, ktoré nesie jeho meno. Spomienkovú slávnosť organizovala Nadácie M. R. Štefánika za účasti zástupcov viacerých spoločenských organizácií a verejnosti.   

      Členovia klubu SMRŠ v Piešťanoch, tak ako každoročne, v hojnom počte položili 4.5.2021 veniec k plastike generála M. R. Štefánika a potom posedeli na terase kursalonu. Stretnutie využili na riešenie klubových záležitostí.

       V Šuranoch si 102.výročie tragickej smrti generála M.R. Štefánika pripomenuli 4.5.2021 položením venca k soche M. R. Štefánika za účasti primátora Ing. M. Oremusa, prednostky,  poslancov MsÚ a krátkym vystúpením riaditeľa MsKS,  ktorý pripomenul  život i zásluhy najvýznamnejšej osobnosti našich novodobých dejín.

       V Brezne  sa 4.5.2021 stretli na Námestí M.R. Štefánika predstavitelia mesta i sympatizanti SMRŠ a položili veniec k pomníku generála Milana Rastislava Štefánika.

       Dňa 4.5.2021 sa v mestskej časti Banskej Bystrice - Sásová zišli  členovia i sympatizanti Klubu SMRŠ a položili veniec k pomníku generála M.R. Štefánika u ktorého držali čestnú stráž  legionári v dobových uniformách a s výzbrojou česko-slovenských legionárov v Rusku, Taliansku a Francúzsku.

     V Banskej Bystrici - Rudľová sa nachádza pomník s menami obetí 1. svetovej vojny na vrchole ktorého je busta  generála Milan Rastislava  Štefánika. Ako po iné roky aj tento rok sa pri ňom stretli členovia SMRŠ a položením venca si pripomenuli výročie tragickej havárie, pri ktorej zahynul M.R. Štefánik. V krátkom vystúpení to pripomenul predseda  SMRŠ Peter Novotňák.  

     V Nitre sa dňa 7.5.2021 zišli členovia Klubu SMRŠ pri pamätníku  Milana Rastislava Štefánika na letisku v priestoroch AERO Slovakia  a položením venca si uctili  pamiatku generála M. R. Štefánika.

Autor: Jozef Buffa podľa informácii z klubov SMRŠ
Foto: Miroslava Roháčová, Emil Šimo, Renáta Kozlíková, Branislav Neumair

Partneri