5. ročník Cyklojazdy ŠTEFÁNIK100

Súčasťou celoslovenských spomienkových stretnutí k 105. výročiu  návratu
Milana Rastislava Štefánika do vlasti bol aj 5. ročník „Cyklojazdy ŠTEFÁNIK100“.
Touto akciou si cyklistickí nadšenci každoročne pripomínajú výročie tragickej smrti M.
R. Štefánika, ktorý pri návrate do vlasti dňa 4. 5. 1919 zahynul spolu  s posádkou
talianskych letcov pri havárii lietadla Caproni Ca 33 neďaleko Ivanky pri Dunaji. 
V sobotu 4. mája 2024 položili účastníci tejto akcie veniec k Mohyle generála M.
R. Štefánika pri Ivánke pri Dunaji a vyrazili na viac ako 100 míľovú cestu k Mohyle na
Bradle a späť.
V polovici trate, pod Bradlom, bola odštartovaná horská prémia, ktorú vyhral
Martin KUČERKA pred Dušanom ŠÍPOŠOM a Vojtechom ZELNÍKOM.
V polhodinovej prestávke absolvovali účastníci spoločné foto pred Mohylou M. R.
Štefánika, vyhodnotenie horskej prémie, zápis s podpismi všetkých účastníkov
cyklojazdy do Pamätnej knihy Infobodu a tradičnú kávu v „Café Milánek“.
Potom vyrazili na cestu späť a uvoľnili priestor návštevníkom poobedňajších akcií,
ktorých na Bradlo privážali autobusy kývadlovej dopravy.
Ako každý rok aj tento uvedieme údaje k tejto jazde registrované samotnými
jazdcami:

 • najazdených 195 kilometrov, 
 • nastúpených 1 526  metrov, 
 • celkový čas jazdy 6 hodín,  
 • priemerná rýchlosť  29,8 km/hod.
 • cyklojazdu absolvovalo 14 jazdcov.
  Poďakovanie za vydarenú akciu patrí okrem samotných účastníkov aj autorovi
  myšlienky tohoto projektu a hlavnému organizátorovi cyklojazdy Ing. Milošovi
  Lisickému a samozrejme i spoluorganizátorom:
 • OZ Slovenská oska (veniec a občerstvenie), 
 • spoločnosti Compel Industries, sro,  za sprievodné vozidlo a vodiča,
 • klubu SMRŠ Bratislava za občerstvenie pre účastníkov, ceny pre víťazov
  horskej prémie (diplomy a medaily) a popularizáciu akcie na stránkach
  Spoločnosti M. R. Štefánika.

Foto:

Autor:     Jozef Ivan Buffa 
Foto:       autor

Partneri