Aktivity klubu Spoločnosti M. R. Štefánika Brezno

     Klub Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika v Brezne patrí medzi tie kluby, ktoré pravidelne organizujú akcie celoslovenského významu. Tento rok to bol už 11. ročník  Spoločenského stretnutia na Štefáničke - Chate M. R. Štefánika pod Ďumbierom.

     Jeden z účastníkov stretnutia,  pán Vetrák, o tejto akcii z 24.júla 2021 napísal: „Slnkom zaliate svahy Nízkych Tatier sa od rána plnili priaznivcami vysokohorskej turistiky, ktorí ako „mravce“ plnili trasy z Trangošky, Kosodreviny, Chopku a Čertovice, vedúce k Chate. 

     Za zvukov hymnickej piesne „Hoj vlasť moja,“ a po štátnej hymne SR sa prítomným za hlavných organizátorov postupne prihovorili primátor mesta Brezna a  zároveň predseda miestneho klubu SMRŠ JUDr. Tomáš Abel, PhD. a predseda klubu SMRŠ z Liptovského Mikuláša Ing. Jaroslav Bartánus.

     Účastníkov stretnutia pozdravil aj predseda Spoločnosti M. R. Štefánika, o.z. genmjr. v.v.  Ing. Peter Novotňák.

     Poďakovanie patrí spoluorganizátorom tejto úspešnej akcie:  mestu Brezno, obci Podbrezová, členom Horskej služby Nízke Tatry-Juh, personálu Chaty M. R. Štefánika i jej vedúcemu Ing. Igorovi Fabriciusovi a moderátorke podujatia Zuzane Potkányovej.    

     Z prítomných, ktorí sa zaregistrovali,  si Pamätný list prevzalo 188 účastníkov.“

  Tieto stretnutia sa konajú pravidelne v súvislosti s výročím narodenia M. R. Štefánik (21.júla). Výročie narodenia M.R.  Štefánika si aj tento rok kluby pripomenuli Spomienkovými slávnosťami. Podrobnejšie sme o tom informovali v Aktualitách 7.8.2021.

     Ako prebehli v meste Brezno informuje M. Pivovarči: „... 21. júla tohto roku sme si pripomenuli 141. výročie narodenia astronóma, meteorológa, fotografa, diplomata, zlepšovateľa, cestovateľa, vojaka, vojenského pilota, politika, organizátora légií, zakladateľa Československa a jeho prvého ministra vojny - prosto najväčšieho Slováka - generála, PhDr. Milana Rastislava ŠTEFÁNIKA.  Spomienkové oslavy sa konali pri jeho soche, na námestí, ktoré nesie jeho meno, za prítomnosti predstaviteľov vnútornej a štátnej správy mesta Brezna, zástupcov SZPB, Zväzu vojakov Slovenskej republiky a členov miestneho klubu Spoločnosti M. R. Štefánika. Podujatie moderovala a básňou otvorila pani Viera Maková a prítomným sa prihovoril zástupca primátora mesta Brezna p. Juhaniak.“ Podľa dodaných podkladov spracovala: Mgr.  Miroslava  Roháčová

Autori podkladov a foto:

  • k časti Stretnutie na chate: Mgr. Michal Vetrák
  • k časti 141. výročie narodenia M. R. Štefánika: Doc. Ing. Milan Pivovarči, CSc.

Partneri