Blahoželanie k Medzinárodnému dňu žien

     Vážené členky a spolupracovníčky  našej Spoločnosti  Milana Rastislava   Štefánika, chcem Vám popriať, pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, menom svojím i menom všetkých členov a spolupracovníkov SMRŠ,  všetko najlepšie, veľa šťastia, zdravia, spokojnosti a pohody v pracovnom i rodinnom živote.  

Predseda Spoločnosti M. R. ŠtefánikaIng. Peter  Novotňák

Partneri