Blahoželanie k Vianociam a Novému roku 2022

     Vážení priatelia, členovia Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika,  čestní predsedovia, členovia Správnej rady, Dozornej rady a predsedovia klubov Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika, želám Vám radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov plných lásky, radosti, šťastia a pohody v kruhu Vašich blízkych.

     Do Nového roku 2022 prajem Vám a vašim najbližším veľa zdravia, šťastia, úspechov v osobnom i spoločenskom živote a hlavne veľa síl na prekonanie tohoto zložitého koronového obdobia.

Predseda Spoločnosti M. R. Štefánika
Peter Novotňák

Partneri