Blahoželanie k Vianociam a Novému roku 2023

Vážení priatelia, členovia Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika,  čestní predsedovia, členovia Správnej rady, Dozornej rady a predsedovia klubov Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika,  želám Vám radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov plných lásky, radosti, šťastia a pohody v kruhu Vašich blízkych.                

V roku 2023  želám vám a vašim najbližším veľa zdravia, šťastia a úspechov v osobnom i  spoločenskom živote.

Predseda Spoločnosti M. R. Štefánika
Peter Novotňák

Ilustračné foto upravil  J.I. Buffa zo zdroja: 
https://img.ephoto.sk/data/comments/212ef06b789311214dd2c0373b473dbafc385cf1.jpg

Partneri