Bratislavské stretnutia

Dňa 16. januára 2020 navštívila delegácia Spoločnosti M.R. Štefánika (SMRŠ) štátne úrady a inštitúcie v Bratislave s ktorými má SMRŠ dohody o spolupráci resp. ich pripravuje. Cieľom bolo prerokovať akcie plánované v rámci Roku Milana Rastislava Štefánika. Na MK SR sme rokovali s pani ministerkou Laššákovou, na MŠVaV SR so štátnou tajomníčkou pani Lachtmannovou a potom sme navštívili Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Leitmotívom všetkých rozhovorov bola príprava akcií zameraných na propagáciu osoby M.R. Štefánika a hlavne zvýšenie informovanosti všetkých vrstiev obyvateľov SR o tomto našom velikánovi.

Plán SMRŠ je naozaj širokospektrálny a pri aktívnom zapojení sa tých, pre ktorých sú jeho akcie určené, určite splní sledované ciele. Za zmienku stoja podujatia ako detský tábor „Putovanie za Štefánikom“, konferencia „Odkaz M.R. Štefánika“, spomienka na tridsaťročné pôsobenie Spoločnosti M.R. Štefánika, výtvarné, literárne a fotografické súťaže pre mladých. Radi by sme podporili aj krajanov, žijúcich v zahraničí, hľadaním možností a spôsobov ich účasti na niektorých plánovaných akciách.

Na záver dňa sme navštívili Pamätník účastníkom 1. svetovej vojny na bratislavskej Murmanskej výšine.

Partneri