Mesiac máj je v živote našej Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika (SMRŠ) spojený s dvomi historickými udalosťami. Tá prvá z nich súvisí s tragickým skonom M. R. Štefánika 4. mája 1919. V ten deň sa schádzame na Košariskách, ako aj na Bradle, ale aj  v našich mestách a obciach, aby sme položili k sochám a k bustám M. R. Štefánika spomienkové vence.

     Ďalšia  významná udalosť je z 24. mája 1918, keď generál Štefánik prebral v Ríme z rúk predsedu vlády Talianskeho kráľovstva V. E. Orlanda, bojovú zástavu pre prvú jednotku Československej armády v Taliansku a to na pamätníku Viktora Emanuela.  

      V tomto roku slávnostné spomienkové podujatie na oslavy druhej spomenutej udalosti sa výnimočne nekonalo na rímskom Oltári vlasti, ale v malebnom toskánskom mestečku Monsummano Terme, kde na miestnom cintoríne našla miesto svojho posledného odpočinku markíza Giuliana Benzoni, snúbenica M. R. Štefánika. Dôvodom bolo odhaľovanie pamätného reliéfu na hrobe tejto výnimočnej ženy.

     Keď pred rokom Klub generálov Slovenskej republiky navštívil hrob markízy, členovia, boli prekvapení jeho skromnosťou a najmä tým, že nikto z okolo prechádzajúcich, ani len netuší, že aká významná dáma tam sníva svoj večný sen. Netrvalo dlho a generál Naďovič prišiel s nádhernou myšlienkou položiť na hrob markízy Benzoni pamätný reliéf, ktorý bude vypovedať o hlbokom vzťahu medzi Giulianou a Milanom, ako aj o úlohe, ktorú markíza zohrala v jeho živote.

     Úžasná myšlienka sa začala postupne zhmotňovať a tak sochár Peter Valach vytvoril monumentálny bronzový reliéf, ktorý bol slávnostne odhalený 28.mája 2024 na hrobe markízy Benzoni. Reliéf spoločne odhaľovali  pani primátorka Simona de Caro s generálom Naďovičom. Okrem generála S. Naďoviča, veľký podiel práce, ako aj finančnú podporu do celého projektu vložili spoločnosť Metrostav, generál Daniel Zmeko, Branislav Neumair a Stanislav Polonský. Poďakovanie patrí aj Slovenskému veľvyslanectvu v Talianskej republike, ktoré pomohlo najmä v záverečnej etape. Naša vďaka patrí aj konateľke mesta pani Monice Marraccini.

     Spoločnosť M. R. Štefánika  pri tejto príležitosti zorganizovala poznávací zájazd a tak 41 jej členov sa mohlo zúčastniť tohto slávnostného aktu. Na podujatí boli prítomné aj priateľky rodiny Benzoni, ktoré sa starajú aj o markízin hrob. Po slávnostnom odhalení pamätného reliéfu predniesli slávnostné príhovory generál S. Naďovič, pani veľvyslankyňa Karla Matiaško - Wursterová, pani primátorka, generál Novotňák a zástupca generála vzdušných síl generál Martin Kuterka. Duchovné slovo predniesla pani farárka Mgr. Zuzana Durcová. Mimoriadne dojímavý bol príhovor pani Tamary Dudášovej - Štefánikovej, pranetere M. R. Štefánika, ktorá okrem iného spomenula návštevu markízy na Bradle a v Košariskách v roku 1968 s jej synovcom.

     Pôsobivé boli slová listu Alberta Benzoniho, významného talianskeho politika, spisovateľa a pacifistu, ktorý bol adresovaný účastníkom tohto slávnostného podujatia. Text, ktorý obsahoval mnoho dôležitých historických faktov zo života markízy, s vysokou profesionalitou predniesla pani Ľubica Šalvátová. Dôležitý je odkaz tohto významného Taliana, obracia sa na nás, aby sme  šírili informácie o hlbokom vzťahu, sile obidvoch osobností a ich prínosu pri vzniku Československa, či československých jednotiek v Taliansku ako aj o Giulianinej empatii pomáhať druhým, čo sa stalo zmyslom života tejto odhodlanej ženy po strate svojej celoživotnej lásky, ktorej zostala verná až do konca svojho života.

     Za dlhoročnú spoluprácu s Veľvyslanectvom SR v Taliansku, pani veľvyslankyňa ocenila medailou pána generála Svetozára Naďoviča, predsedu SMRŠ Petra Novotňáka, pani podpredsedníčku Máriu Gallovú a Máriu Kadlečíkovú, členku Správnej rady. Slávnostné podujatie bolo ukončené talianskou hymnou, ktorú zaspieval pán Stanislav Polonský, po nej pokračovala slovenská hymna, ktorú sme si zaspievali všetci spoločne a na záver to bola obľúbená pesnička M. R. Štefánika: Keby som bol vtáčkom.

     Účastníci podujatia dostali od Veľvyslanectva aj slovenský text listu Alberta Benzoniho a od mesta  štúdiu z konferencie o Ferdinadovi Benzonim, ktorý bol ministrom kolónií, ako aj o Giuliane Benzoni v talianskom jazyku. Na záver podujatia bola usporiadaná Slovenským Veľvyslanectvom v Taliansku a mestom Monsummano Terme recepcia a to v bývalej vile rodiny F. Martiniho. V tejto vile sa dnes nachádza Múzeum moderného umenia. Pri príležitosti odhalenia pamätného reliéfu inicioval  člen Nitrianskeho klubu SMRŠ pán Jozef Kútny,  vytvorenie pečiatky prvého dňa, ktorú graficky stvárnil pán Adrián Ferda zo SP. as. Pofis Bratislava.

     Na našich cestách za poznaním sme sa po príchode do Talianska zastavili v Campo Formido,  v krásnom mestečku Cittadella, navštívili sme Bolonskú univerzitu, pozreli sme si historické pamiatky tohto mesta, neobišli sme ani romantické mestečko Gimignano a zavítali sme aj do perly Toskánska - Florencie a na záver nášho pobytu v Taliansku sme sa zastavili aj vo Verone. O našich zážitkoch, nových poznatkoch a skúsenostiach budeme podrobnejšie informovať v najbližšom vydaní časopisu Spoločnosti Bradlo.

Autor textu:                  Mária Kadlečíková

Autori fotografií:         Ján Miškovič a Branislav Neumair