Celoslovenské spomienkové stretnutia k 105. výročiu návratu M. R. Štefánika do vlasti

     V dňoch 2.-11. mája 2024 si pripomenuli členovia  Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika (SMRŠ), sympatizanti našej spoločnosti, príslušníci Ozbrojených síl SR  ako aj široká verejnosť vo viacerých mestách Slovenska, na Celoslovenských spomienkových stretnutiach (ČSS) i oficiálnych pietnych  aktoch, 105. výročie návratu generála PhDr. M. R. Štefánika do vlasti.  

     Na príprave i priebehu týchto stretnutí sa podieľali viaceré organizácie a subjekty. Na miestnej úrovni to boli kluby SMRŠ v spolupráci s predstaviteľmi miestnych samospráv a ďalších spoločenských organizácii. Stretnutia a pietne akty pri Mohyle M. R. Štefánika pri Ivanke pri Dunaji a na Bradle, tzn. akcie na celoštátnej úrovni,   zabezpečovali protokolárne zložky Vlády SR, Ministerstva obrany SR a Generálneho štábu Ozbrojených síl SR.

     CSS boli zahájené 2. mája 2024 v Ivanke pri Dunaji. Starosta obce Vladimír Letnay privítal v Informačnom centre a Pamätnej sieni M. R. Štefánika pozvaných hostí štátnej správy, členov diplomatického zboru Českej republiky, Francúzska, Talianska i Srbska, veteránov a zástupcov občianskych  združení.  Po jeho vystúpení otvoril zástupca Klubu SMRŠ Bratislava výstavu Štefánik a légie.  Program pokračoval pred informačným centrom, položením venca k pamätníku M. R. Štefánika,  a ďalej peším presunom všetkých prítomných k Mohyle M. R. Štefánika pri Ivanke pri Bratislave.

     Po pietnom akte kladenia vencov k pamätníku generála Štefánika a krátkom kultúrnom programe  vystúpil za obec s príhovorom Vladimár Letnay. Po ňom  sa ujal slova Zástupca náčelníka Generálneho štábu OS SR generálporučík  Svoboda, ktorý vo svojom vystúpení zvýraznil  nezastupiteľnú úlohu  M. R. Štefánika vo vojenskej a diplomatickej oblasti pri vzniku Československej republiky. Potešiteľným faktom akcie bol zaplnený celý areál  Pamätníka gen. M. R. Štefánika  občanmi rôznych vekových kategórií a taktiež žiakmi miestnych škôl. V budúcnosti musíme získať k účasti na tejto významnej akcii aj žiakov škôl z neďalekej Vrakune.  

     Druhou významnou akciou CSS  bol výstup breznianskych stredoškolákov na Chatu M. R. Štefánika dňa  3.5.2024. Študenti v spolupráci s klubom SMRŠ Brezno a miestnou samosprávou si už po ôsmykrát pripomínajú jednu z najvýznamnejších osobnosti našich novodobých dejín. Viac informácii k tejto akcii, ktoré boli zverejnené  v regionálnych novinách, prinesieme na našom webe v priečinku Miestne kluby - Klub Brezno  https://mrstefanik.sk/kluby/brezno/

     V rodnom kraji M. R. Štefánika bolo ťažisko spomienkových stretnutí  v Košariskách, Brezovej pod Bradlom a hlavne na Bradle. Dňa 3. mája prebiehal v Košariskách celodenný program  zahájený  dopoludnia besedou s Pavlom Kanisom, pokračujúci poobede Službami božími v Evanjelickom kostole a podvečer zavŕšený fakľovým sprievodom na Bradlo, kde sa stretli obyvatelia okolitých obcí a, tak ako každý rok,  boli v rohoch Mohyly vo večerných hodinách zapálené ohne.

    Dňa 4.5. začal v Brezovej pod Bradlom program Spomienkovými službami božími, pokračoval prezentáciou v Múzeu D. S. Jurkoviča a vo večerných hodinách divadelnou hrou Svetový Slovák Štefánik.

     Na Bradle prebiehali v sobotu od 10.00 hod. v Infobode scénické prezentácie Odkaz Štefánika pre 21. storočie. Kyvadlovou dopravou boli postupne privážaní  na Bradlo návštevníci poobedňajšej spomienkovej slávnosti.  Tesne po obede dorazili na Bradlo jazdci 5. ročníka Cyklojazdy ŠTEFÁNIK100 špurtom v rámci Horskej prémie, ktorá mala cieľ na Bradle. Viac informácii k cyklojazde nájdete v predchádzajúcom článku.

     Vyvrcholenie programu na Bradle začalo o 14.00 pietnym aktom kladenia vencov za účasti čelných predstaviteľov Slovenskej republiky predsedu vlády SR Roberta Fica, novozvoleného prezidenta Petra Pellegriniho, podpredsedu parlamentu Ľuboša Blahu, veľvyslancov ČR, Francúzska a Talianska, ktorí predniesli slávnostné príhovory. Pani veľvyslankyňa Talianska dokonca v slovenskom jazyku.

     Našu SMRŠ  zastupovali na pietnom akte  Čestný predseda SMRŠ Ján Tatara, Čestní členovia SMRŠ  Mária Gallová a Svetozár Naďovič, podpredseda Správnej rady SMRŠ Branislav Neumair ako i zástupcovia klubov SMRŠ z Piešťan a Vráblov.

     Priebeh pietnej spomienky narušilo nedôstojné správanie skupiny nedôstojných vykrikovačov  strany OĽANO  s veľkým transparentom.  Žiaľ toto narušenie z neznámych príčin organizátor toleroval a nepodnikol žiadne kroky k na zabezpečenie dôstojného priebehu pietneho aktu.  Táto udalosť aj s nízkou účasťou znovu nastoľuje otázky konečného vyriešenia určenia zodpovednej inštitúcie, organizácie, ktorá bude v spolupráci s určeným ministerstvom (štátnym orgánom) riešiť všetky záležitosti súvisiace so Štefánikom, oslavami, Bradlom atď.  (bližšie článok B. Neumaira  na našom webe v priečinku Miestne kluby - Klub Piešťany)  https://mrstefanik.sk/kluby/piestany/

     Okrem vyššie spomínaných členov klubu Piešťany a Vráble sa členovia  klubu SMRŠ Bratislava zúčastnili kladenia vencov k Pamätníku M. R. Štefánika pri Ivanke pri Dunaji) a členovia klubu SMRŠ z Brezna si, spolu so stredoškolákmi pred ich výstupom na Štefáničku, úctili pamiatku M. R. Štefánika pred jeho pamätníkom na námestí v Brezne.

Aj z klubu SMRŠ Trenčín sme dostali informáciu v ktorej uviedli, že zorganizovali 6. mája 2024 v spolupráci s Považskou sokolskou župou M. R. Štefánika a s Miestnym odborom Matice Slovenskej v Trenčíne pietnu spomienku pri príležitosti 105. výročia tragickej smrti generála M. R. Štefánika. Spomienka sa uskutočnila v mestskom parku, ktorý nesie Štefánikovo meno. Zúčastnili sa jej nielen predstavitelia a členovia usporiadateľských organizácií, ale aj poslanec Národnej rady SR a podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Michal Bartek a poslankyňa mestského zastupiteľstva v Trenčíne JUDr. Mgr. Naďa Lorencová. Ďalšie informácie k tejto akcii si môžete prečítať našom webe v priečinku Miestne kluby - Klub Trenčín  https://mrstefanik.sk/kluby/trencin/

Súčasťou májových spomienkových stretnutí pri príležitosti návratu gen. Štefánika do vlasti bola aj  jedinečná akcia. Po prvýkrát v histórii Mohyly Milana Rastislava Štefánika sa konala na Bradle prísaha nových vojakov Ozbrojených síl SR. Táto akcia mala niekoľko zaujímavostí, ktoré jej dodali charakter výnimočnosti.

Po prvé sa konala 11. mája teda dátumovo i časovo presne 105 rokov po pohrebe generála Štefánika a štyroch talianskych vojenských letcov, ktorí s ním zahynuli počas jeho návratu do vlasti neďaleko Bratislavy.

Po druhé sa účastníci prísahy, rovnako ako pred 105 rokmi účastníci pohrebu,   presúvali na Bradlo pešo no a po tretie, že sa vence, tak ako v dobe pohrebu, prevážali z Brezovej pod Bradlom na Bradlo  vozom s koňmi.

Po pietnom akte kladenia vencov k Mohyle gen. Štefánika, položilo všetkých 159 vojakov červené karafiáty k mohyle podobne ako to spravili pred 105. rokmi žiaci základných škôl z okolitých dedín.

Akcia bola výborne naplánovaná, pripravená a zabezpečená príslušníkmi Generálneho štábu OS SR vrátane vojenského guľášu pre všetkých rodičov prisahajúcich vojakov a ostatných účastníkov.  Poďakovanie si zaslúžia aj občania Brezovej pod Bradlom, Košarísk  a Priepastného, ktorí sa na jej príprave a na príprave ďalších sprievodných akciách podieľali.

FOTOGALÉRIA zo spomienkových stretnutí a slávnostnej prísahy:

Partneri