Červené maky pre vojnových veteránov

Členovia  Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika (SMRŠ) spolu s občanmi miest Slovenska si spoločne pripomínali v závere druhého novembrového týždňa na pietnych spomienkových stretnutiach Deň vojnových veteránov.  Tieto stretnutia sa konali pri pamätníkoch obetiam 1. svetovej vojny, ktorá skončila 11.11.1918 presne o 11. hodine a 11. minúte. 

     Tento rok nám poslali informácie o účasti na spomienkových akciách zástupcovia klubov SMRŠ zo Spišskej Novej Vsi, Košíc, Nitry a Bratislavy.

     K spomienkovej akcii Dňa červených makov v Spišskej Novej Vsi nám pani Ružena Kormošová napísala: „Medzinárodný deň veteránov má aj iné názvy: v štátoch Spoločenstva národov (Commonwealth) má oficiálny názov Deň pamäti, v USA Deň veteránov, vo Francúzsku a niektorých ďalších západoeurópskych krajinách Deň prímeria. Zaužíval sa aj názov Deň červených makov.

     Prvá svetová vojna vypukla 28. júla 1914, keď Rakúsko-Uhorsko vyhlásilo vojnu Srbsku. Ako zámienka poslúžil atentát na následníka rakúskeho trónu Františka Ferdinanda d'Este v Sarajeve. Počas vojny sa Slováci v rakúsko-uhorskej armáde dostali do mnohých nielen európskych, ale i exotických oblastí. Priame frontové udalosti na území dnešného východného Slovenska prebiehali počas tzv. karpatskej zimy od decembra 1914 do konca apríla 1915. Do vojny zasiahli Spišskonovovešťania v rámci česko-slovenských légií vo Francúzsku, Rusku i Taliansku. K ich formovaniu aktívne prispel svojou diplomatickou činnosťou generál Milan Rastislav Štefánik. Koniec vojny znamenal koniec Rakúsko-Uhorska a vznik nového štátu Československa. Straty na oboch predtým znepriatelených stranách vojny predstavovali približne desať miliónov mŕtvych, asi 21 miliónov zranených a 7,7 milióna nezvestných. 

     Kanadský vojenský lekár chirurg John McCrae (1872 – 1918) sa zúčastnil bojov v oblasti západného Flámska pri belgickom meste Ypres. V máji 1915 zložil báseň o divých makoch na hroboch padlých vojakov, ktorou tlmil svoju bolesť a útrapy, ktoré prežíval. Červené maky sa stali symbolom veteránov a spomienky na obete vojen.        Klub Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika v spolupráci s mesto Spišská Nová Ves a Zväzom vojakov SR – MO v Spišskej Novej Vsi už po štvrtýkrát zorganizoval pietnu spomienku na obete vojen prvej aj druhej svetovej vojny pri martýriu na mestskom cintoríne. Konala sa 10. novembra o 11.11 hod. v predvečer 105. výročia konca prvej svetovej vojny a podpísania Compiégneského prímeria. S príhovorom vystúpil viceprimátor mesta Jozef Gonda. Predsedníčka Klubu v svojom príhovore zdôraznila, že Spoločnosť MRŠ v tomto roku pokračovala v putovaní po stopách M. R. Štefánika v Taliansku. „Medzi vojakmi, ktorí sa vrátili domov z talianskeho frontu boli spišskonovoveskí legionári JÁN KOVALEC a JÁN KURTA. Rukovali do tzv. Veľkej vojny ako mladí chlapci. Aj oni zažívali traumy zo straty priateľov a príbuzných podobne ako kanadský lekár – chirurg John McCrae. Zoznamy vojakov z prvej svetovej vojny na našich cintorínoch, obetí druhej svetovej vojny, stránky učebníc dejepisu s dobovými fotografiami, filmové zábery zničených miest, súčasné vojnové konflikty, nás presviedčajú o nevyhnutnosti pripomínať si hrôzy vojnových útrap. Pripnutím si červeného maku vzdávame hold všetkým veteránom, ktorí v najkrvavejších konfliktoch ľudstva bojovali proti neslobode. Vzdajme im dnes hold a pri tom nezabúdajme na hrdinov, ležiacich v hroboch na našom spišskonovoveskom cintoríne, ktorí statočne bojovali a hrdinsky bránili krajinu pred nepriateľom v prvej i druhej svetovej vojne. Zapálené červené sviece a kvety krehkého kvetu červeného maku nech sú mementom, aby sa už podobné hrôzy neopakovali,“ povedala. Účastníci podujatia venovali symbolické dve minúty ticha všetkým hrdinom, ktorí bojovali a padli na bojiskách svetových vojen za mier a slobodu nás všetkých.“

     Na Verejnom cintoríne v Košiciach sa pri tejto príležitosti konalo spomienkovej stretnutie členov košického klubu SMRŠ.

      Žiačka 7.ročníka ZŠ Staničná Košice, Dorotka Hricová  (najmladšia členka košického klubu SMRŠ) v príhovore pripomenula históriu tejto smutnej udalosti, a tiež históriu vzniku sviatku Dňa vojnových veteránov, kedy sa červený mak stal symbolom spomienky na vojnové obete, dovtedy najväčšieho celosvetového vojnového konfliktu.

     Následne zaznela báseň Na flámskych poliach, ktorú predniesol Henrik Hric. Autorom básne je kanadský poľný lekár John McCrae, ktorému písanie poézie pomáhalo vyrovnať sa s ťažobou vojny a ľudským utrpením.

     Článok o Červených makoch na cintoríne v Mlynárciach v Nitre nám poslala pani Mária Kadlečíková: 

     „Veliteľ Nitrianskej posádky Pavel Kožlej zorganizoval Deň červených makov v Nitre, s cieľom uctiť si pamiatku obetí 1. svetovej vojny v Deň veteránov. Podujatie sa konalo dňa 11.11.o 11.00 hod. na Nitrianskom cintoríne v Mlynárciach. Spomienka a úcta boli okrem oficiálnych príhovorov, vyjadrené aj položením smútočných vencov a kytíc k pamätníku neznámeho vojaka.

 Na úvod programu zaznela štátna hymna, po ktorej bola prečítaná informácia o histórii dňa veteránov. Nasledovali príhovory hostí. Najvyšším prítomným predstaviteľom bol pán poslanec Marián Kéry, predseda Zahraničného výboru Národnej rady SR. 

Po oficiálnych príhovoroch bola prednesená báseň na FLÁMSKYCH POLIACH,  po nej   zazneli slová duchovného a na záver pietneho aktu odznela večierka.

Za náš klub boli prítomní a pietny veniec k pamätníku neznámeho vojaka položili,  manželia Anka a Juraj Točíkovci, keďže ostatní členovia sa v tom čase nachádzali na poznávacom zájazde na Morave.“

   Spomienkové akcie Dňa vojnových veteránov sa v Bratislave každoročne konajú na dvoch miestach.   Na vojenskom cintoríne v Petržalke - Kopčany si v sobotu dopoludnia  11.11.2023 pripomenuli Ďeň vojnových veteránov prezidentka SR Zuzana Čaputová, predseda NR SR Peter Pelegríny, podpredseda vlády SR Robert Kaliňák,  náčelník Generálneho štábu OS SR generál Daniel Zmeko, Kluby vojenských veteránov a vojenské združenia. Pri centrálnom kríži  položili vence i kytice kvetov  a poklonili sa padlým vojakom.

     Pri Pamätníku veteránov v bratislavskej mestskej časti Staré Mesto si položením kytice kvetov členovia klubu Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika  Bratislava  uctili pamiatku padlých vojakov v 1., 2. svetovej vojny a  všetkých padlých vojakov Ozbrojených síl Slovenska v misiách na celom svete. 

Autori textov: Ružena Kormošová, Daniela Hricová, Mária Kadlečíková a J. I. Buffa                 
Foto:             Tomáš Repčiak, D. Hricová, Anna Točíková a Jozef Ivan Buffa

Do pozornosti členov a sympatizantov SMRŠ ponúkame adresy na filmy : 

  • Matice slovenskej s tematikou 1. svetovej vojny a o čs, legiach z roku 2020
  • a dve zaujímavé reportáže ČT z bývalých bojísk v okolí flámskeho mesta Ypres v Belgicku : 

a/  Postrehy Báry Šámalovej z bývalých bojísk pri Ypres :  otvoriť                    
b/  Flámsko očami Jaroslava Skalického - Flámske polia :  otvoriť

Partneri