Červené maky pre vojnových veteránov

Aj tento rok  si členovia  Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika (SMRŠ) pripomenuli  11. Novembra,  na viacerých pietnych  spomienkových stretnutiach v rámci akcie „Červené maky pre vojnových veteránov“,  vojakov padlých v prvej a druhej svetovej vojne. 
Tento rok nám poslali informácie o účasti na spomienkových akciách zástupcovia klubov SMRŠ z Nitry, Bratislavy a Spišskej Novej Vsi. 

„Klub SMRŠ v Nitre  sa zúčastnil 11.11. o 11:11 hod.,  pri príležitosti Dňa veteránov  Pietnej spomienky položenia vencov a kytíc k pamätníku neznámeho vojaka na vojenskom cintoríne v Nitre - Mlynárciach. Toto podujatie sa koná na počesť ukončenia 1. svetovej vojny, keď vo francúzskom Compiegne bola v slávnom vagóne podpísaná mierová zmluva. Členovia SMRŠ  práve v tomto roku navštívili, v rámci spoločného zájazdu,  toto pamätné miesto, takže pietna spomienka mala pre nás osobitný význam a podfarbenie.

    Hlavným organizátorom bola Nitrianska posádka. Okrem jej príslušníkov boli prítomné  viaceré mimovládne organizácie, vrátane Zväzu protifašistických bojovníkov, Klubu historických veteránov, nitrianske kluby dôchodcov a iné. Na úvod podujatia zaznelo 11 sálv. Mesto bolo zastúpené primátorom a poslancom NR SR Marekom Hattasom.  Podujatie otvoril plukovník Pavel Kožlej. Na pietnom podujatí  vystúpil aj  prednosta Nitrianskeho samosprávneho kraja Doc. Ing. Milan Belica, CSc. Oficiálne vystúpenia uzatvoril vojenský duchovný. Všetci traja rečníci pripomenuli veľké obete a utrpenie prvej svetovej vojny a vyslovili úctu i vďaku padlým hrdinom. Slová uznania boli vyslovené aj žijúcim vojnovým veteránom.  Pôsobivý bol prednes básne od kanadského vojenského lekára Johna McCraea, ktorý pod vplyvom toho čo sa dialo na bojových poliach napísal báseň Na flámskych poliach.     Pietna spomienka bola uzavretá vystúpením trubača s Večierkou.  Bolo to veľmi dobre a citlivo zorganizované pietne podujatie.     Náš klub položil k soche neznámeho vojaka veniec a členovia zapálili sviečky. Pre náš klub to bol po rokoch návrat k prerušenej tradícii, ktorú zaviedol zosnulý predseda klubu Ján Maniaček. Vojenský cintorín v Nitre-Mlynárciach je zaradený medzi historické pamiatky. Na cintoríne je pochovaných 437 vojakov a nevojakov rôznych národností a náboženstiev. Vedľa seba ležia spolubojovníci, ale aj nepriatelia. Na hrobe kurátora kapitána Zdráleka je postavená socha neznámeho vojaka, ktorá bola odhalená v roku 1924. Socha je dielom sochára Júliusa Bártfaya, otca  akademického sochára Júliusa Bártfaya.“ 

V Bratislave sa uskutočnili samostatné spomienkové akcie na dvoch miestach. V Petržalke na vojenskom cintoríne  a taktiež tradične pri Pamätníku veteránov v Starom Meste. Členovia bratislavského klubu SMRŠ si uctili pamiatku padlých vojakov v 1. i 2. svetovej vojne a položením venca k pamätníku v bratislavskom Starom Meste sa pripojili k delegáciám Generálneho štábu OS SR, starostu miestnej časti Bratislava – Staré Mesto, veľvyslanectiev V. Británie a ČR v SR, Klubu generálov SR, Zväzu protifašistických bojovníkov SR a Zväzu vojakov SR. 

      Predsedníčka klubu SMRŠ v Spišskej Novej Vsi pani Ružena Kormošová o spomienkovej  slávnosti v ich meste napísala,  že ich klub SMRŠ zorganizoval Deň červených makov po tretíkrát v spolupráci s vedením mesta Spišská Nová Ves a miestnou pobočkou Zväzu vojakov SR.  Tento rok sa zúčastnili akcie aj zástupcovia okresného úradu, polície a hlavne mládeže z miestneho gymnázia na Školskej ulici v SNV. Žiaci tohoto gymnázia o tom informujú na FB gymnázia: https://www.facebook.com/gymsnv

Mesto Spišská Nová Ves o tom informuje na vlastnej FB stránke: Deň vojnových veteránov 2022

O Dni červených makov priniesla reportáž aj regionálna TV Reduta: https://www.snv.sk/archiv/?video=221114-1

Autori:   Mária Kadlečíková, Ružena Kormošová a Miroslava Roháčová. 
Foto:      Jakub Kozák, Jozef Buffa a archívy klubov SMRŠ Nitra a Spišská Nová Ves

Partneri